برگزاری آموزش حضوری تاور کرین (جرثقیل های برجی)

برگزاری آموزش حضوری تاور کرین (جرثقیل های برجی)

برگزاری آموزش حضوری تاور کرین (جرثقیل های برجی) به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم ثبت نام  آموزش حضوری تخصصی تحت عنوان تاور کرین (جرثقیل های برجی) به مدت ۸ ساعت از ساعت ۹ الی ۱۳  از ساعت ۱۶ الی ۲۰ در تاریخ [...]