برگزاری دوره آموزشی مجازی اهمیت و جایگاه شرایط عمومی و خصوصی پیمان در پروژه‌ها

برگزاری دوره آموزشی مجازی اهمیت و جایگاه شرایط عمومی و خصوصی پیمان در پروژه‌ها

برگزاری دوره آموزشی مجازی اهمیت و جایگاه شرایط عمومی و خصوصی پیمان در پروژه‌ها به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی ثبت نام  دوره آموزشی مجازی تخصصی تحت عنوان ”اهمیت و جایگاه شرایط عمومی و خصوصی پیمان در [...]