برگزاری وبینار تخصصی مقدمه ای بر روش های تعمیر، تقویت و مقاوم سازی ساختمان ها

برگزاری وبینار تخصصی مقدمه ای بر روش های تعمیر، تقویت و مقاوم سازی ساختمان ها

برگزاری وبینار تخصصی مقدمه ای بر روش های تعمیر، تقویت و مقاوم سازی ساختمان ها به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان تهران وبینار تخصصی تحت عنوان مقدمه ای بر روش های تعمیر، تقویت و مقاوم سازی ساختمان ها به مدت ۸ ساعت [...]