برگزاری آموزش مجازی اقتصاد مهندسی در ساختمان

برگزاری آموزش مجازی اقتصاد مهندسی در ساختمان

برگزاری آموزش مجازی اقتصاد مهندسی در ساختمان به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان فارس آموزش مجازی تخصصی تحت عنوان شرح اقتصاد مهندسی در ساختمان به مدت ۸ ساعت َروع دوره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ پایان دوره تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ [...]