برگزاری آموزش مجازی دوره آموزشی اتوکد دوبعدی

برگزاری آموزش مجازی دوره آموزشی اتوکد دوبعدی

برگزاری آموزش مجازی دوره آموزشی اتوکد دوبعدی به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان فارس آموزش مجازی تخصصی تحت عنوان شرح مجازی دوره آموزشی اتوکد دوبعدی به مدت ۳۲ ساعت یکشنبه ها و سه شنبه ها شروع دوره از تاریخ [...]