برگزاری وبینار تخصصی تحت عنوان آموزش نرم افزار Carrier HAP

برگزاری وبینار تخصصی تحت عنوان آموزش نرم افزار Carrier HAP

وبینار تخصصی تحت عنوان آموزش نرم افزار Carrier HAP به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان تهران وبینار تخصصی تحت عنوان آموزش نرم افزار Carrier HAP به مدت ۸ ساعت در تاریخ های  ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ و ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ [...]