فراخوان برگزاری دوره مبانی عمومی بهداشت و ایمنی (HSE)و ارزیابی ریسک

فراخوان برگزاری دوره مبانی عمومی بهداشت و ایمنی (HSE)و ارزیابی ریسک

به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم فراخوان برگزاری دوره مبانی عمومی بهداشت و ایمنی (HSE)و ارزیابی ریسک به مدت ۳۵ ساعت در تاریخ های زیر از ساعت ۱۴ الی ۱۹ با توسط اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان قم برگزار [...]
آشنایی با الزامات فضاهای بهداشتی مطابق مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای بهداشتی مطابق مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای بهداشتی مطابق مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته [...]