ثبت نام دوره آموزشی حضوری تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمان ها

ثبت نام دوره آموزشی حضوری تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمان ها

ثبت نام دوره آموزشی حضوری تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمان ها به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان اصفهان ثبت نام  آموزش حضوری تخصصی تحت عنوان ”تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمان ها “ به مدت ۶۴ ساعت شنبه ها، سه شنبه ها و [...]