انتشار اطلاعیه بررسی اعتراض به آزمون ورود به حرفه مهندسان در بازه زمانی یک ماه (مردادماه ۱۴۰۰)

انتشار اطلاعیه بررسی اعتراض به آزمون ورود به حرفه مهندسان در بازه زمانی یک ماه (مردادماه ۱۴۰۰)

انتشار اطلاعیه بررسی اعتراض به آزمون ورود به حرفه مهندسان در بازه زمانی یک ماه (مردادماه ۱۴۰۰) به گزارش کلید واژه به نقل از دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان (مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان) پس از انتشار نتایج برگزاری آزمون ورود [...]
نتیجه اعتراضات آزمون نظام مهندسی مرداد 94 اعلام شد

نتیجه اعتراضات آزمون نظام مهندسی مرداد 94 اعلام شد

به گزارش کلید واژه به نقل از دفتر مقررات ملی ساختمان نتایج اعتراضات آزمون نظام مهندسی مرداد 94 اعلام شد اطلاعیه دفتر مقررات ملی بدین شرح میباشد: قابل توجه شركت‌كنندگان آزمون‌هاي ورود به حرفه مرداد ماه 94 به اطلاع كليه شركت‌كنندگان [...]