وبینار مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و ایمن سازی لرزه ای پل ها

وبینار مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و ایمن سازی لرزه ای پل ها

وبینار مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و ایمن سازی لرزه ای پل ها به گزارش کلیدواژه و به نقل از سایت عمران زاگرس وبینار مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و ایمن سازی لرزه ای پل ها به مدت ۳ ساعت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ از ساعت ۱۸ الی ۲۱ با تدریس امید [...]