برگزاری آموزش مجازی طراحی ساختمان کارا انرژی با نرم افزار Design Builder

برگزاری آموزش مجازی طراحی ساختمان کارا انرژی با نرم افزار Design Builder

برگزاری آموزش مجازی طراحی ساختمان کارا انرژی با نرم افزار Design Builder به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان اصفهان آموزش مجازی تخصصی تحت عنوان طراحی ساختمان کارا انرژی با نرم افزار Design Builder به مدت ۱۶ ساعت : [...]