برگزاری آموزش مجازی نظارت بر اجرای ساختمان‌های صنعتی

برگزاری آموزش مجازی نظارت بر اجرای ساختمان‌های صنعتی

برگزاری آموزش مجازی نظارت بر اجرای ساختمان‌های صنعتی به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان فارس آموزش مجازی تخصصی تحت عنوان شرح نظارت بر اجرای ساختمان‌های صنعتی به مدت ۱۶ ساعت شروع دوره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ از ساعت ۱۶ [...]