برگزاری آموزش مجازی نکات اجرایی، نظارتی و طراحی سقف‌های تیرچه بلوک

برگزاری آموزش مجازی نکات اجرایی، نظارتی و طراحی سقف‌های تیرچه بلوک

برگزاری آموزش مجازی نکات اجرایی، نظارتی و طراحی سقف‌های تیرچه بلوک به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان فارس آموزش مجازی تخصصی تحت عنوان شرح نکات اجرایی، نظارتی و طراحی سقف‌های تیرچه بلوک به مدت ۴ ساعت در تاریخ [...]