برگزاری آموزش حضوری تغییرات مهم ویرایش پنجم مبحث دهم

برگزاری آموزش حضوری تغییرات مهم ویرایش پنجم مبحث دهم

برگزاری آموزش حضوری تغییرات مهم ویرایش پنجم مبحث دهم به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم آموزش حضوری تخصصی تحت عنوان شرح تغییرات مهم ویرایش پنجم مبحث دهم به مدت ۴ ساعت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲از ساعت ساعت ۱۶ الی ۲۰، [...]