وبینار آموزشی “ایمنی شهر و توسعه پایدار – شناخت بحران و جلوگیری از بحران‌ها، جلوگیری از ساخت و سازهای ناپایدار، کنترل سیلاب و آتش‌سوزی”

وبینار آموزشی “ایمنی شهر و توسعه پایدار – شناخت بحران و جلوگیری از بحران‌ها، جلوگیری از ساخت و سازهای ناپایدار، کنترل سیلاب و آتش‌سوزی”

وبینار آموزشی "ایمنی شهر و توسعه پایدار - شناخت بحران و جلوگیری از بحران‌ها، جلوگیری از ساخت و سازهای ناپایدار، کنترل سیلاب و آتش‌سوزی" به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان فارس آموزش مجازی تخصصی تحت عنوان شرح ایمنی [...]