پکیج آموزشی آزمون نظام مهندسی نظارت معماری

پکیج آموزشی آزمون نظام مهندسی نظارت معماری

با توجه به اینکه آزمون نطارت معماری نسبت به سال­های پیش پیچیده­ تر و مفهومی تر شده است؛ سعی گردیده است تا به راه حل مناسبی با برای پاسخگوئی به سوالات آزمون رسید. برای یافتن پاسخ صحیح آزمون انجام دو کار ضروری است: اولی یافتن منبع سوال آزمون؛ دومی یافتن متن مورد نظر در کتاب و منبع مشخص شده.

مؤلفین پاسخنامه (آقای دکتر جواد رحمانی و خانم مهندس انسیه قربان نژاد) از مدرسین دانشگاه و دوره­ های آمادگی آزمون نظام مهندسی می باشند. همچنین خانم مهندس انسیه قربان نژاد نفر اول آزمون نظام مهندسی معماری سال ۱۳۸۹ می باشند.

پکیج آموزشی آزمون نظارت معماری نظام مهندسی

پکیج نظارت معماری شامل موارد زیر می باشد:

 

     • فهرست کلیدی و تکیمیلی کلیه منابع آزمونم نظارت معماری نظام مهندسی
     • جزوه عناصر و جزئیات و دیتایل های ساختمانی متناسب با آزمون نظارت نظام مهندسی
        • پاسخنامه تشریحی و جواب آزمون های خرداد ۹۳ تا شهریور ۹۵ نظارت معماری
     • دو دوره آزمون آزمایشی با پاسخنامه تشریحی متناسب با آزمون نظارت معماری نظام مهندسی

در جزوه عناصر و جزئیات دیتیل ها و جزئیاتی که در آزمون نظارت معماری می تواند به داوطلبین کمک کند، آمده است. مطالعه جزوه دوم می تواند در پاسخگویی به سوالات عناصر و جزئیات آزمون نظارت معماری به داوطلبین کمک نماید. در این جزوه سعی شده جزئیات معماری و سازه های که در آزمون مورد سوال قرار می گیرد بیان گردد.

همچنین پاسخنامه و جواب تشریحی آزمون نظارت معماری نظام مهندسی خرداد و آبان ۱۳۹۳ و مرداد ۹۴ و بهمن ۹۴ و شهریور ۹۵ در این پکیج آمده است.

دانلود رایگان نمونه پکیج نظارت معماری

دیدگاهتان را بنویسید