آشنایی با عیوب جوش در فرآیند جوشکاری با قوس زیرپودری

آشنایی با عیوب جوش در فرآیند جوشکاری با قوس زیرپودری

آشنایی با عیوب جوش در فرآیند جوشکاری با قوس زیرپودری

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی ویرایش سال ۹۰ یکی از منابع آزمون نظارت و اجرا عمران و معماری می باشد. در این نوشتار به بررسی عیوب جوش در جوشکاری تحت حفاظت گاز می پردازیم.

الف) تخلخل:

فلز رسوب کرده در فرآیند زیرپودری معمولا تمیز و بدون تخلخل های مضر است زیرا بستر سرباره مذاب حفاظت مناسبی از حوضچه مذاب فراهم می کند.

عوامل متعددی ممکن است باعث ایجاد تخلخل شوند عبارتند از:

-وجود آلودگی در اتصال

-وجود آلودگی در سیم جوش

-کافی نبودن میزان پوشش دهد پودر

-وجود آلودگی در پودر

-گیرافتادن پودر در زیر اتصال

-جدایی ذرات تشکیل دهنده فلز جوش

-سرعت حرکت زیاد

-باقی ماندن سرباره خال جوش های قبلی که با الکترود روکش دار انجام شده است.

مانند دیگر روش های جوشکاری در این روش نیز فلز پایه و الکترود باید خشک و تمیز باشد، سرعت زیاد حرکت و انجماد سریع جوش باعث می شود زمان کافی برای خروج گاز از فلز مذاب وجود نداشته باشد. در این موارد سرعت حرکت را می توان کاهش داد ولی راه حل های دیگری برای جلوگیری از هزینه های اضای نیز باید به کار گرفته شود.

ب) ترک:

ترک در فلز جوش یا قسمت تفتیده ممکن است ناشی از نفوذ هیدروژن در فلز جوش باشد. هیدروژن ممکن است از منابعی نظیر پودر، چربی ها و آلودگی های روی سیم جوش یا فلز پایه، هیدروژن موجود در سیم جوش یا فلز پایه به حوضچه فلز مذاب وارد شود.

ترک به علت مفوذ هیدروژن در فلز جوش معمولا در فولادهای کم آلیاژ رخ می دهد و با افزایش تنش تسلیم و تنش کششی مقدار آن بیشتر می شود. این نوع ترک گاهی در فولادهای کربنی نیز رخ می دهد.

همیشه مقداری هیدروژن نفوذ کرده در فلز جوش وجود دارد اما باید مقدار مجاز نفوذ آن محدود و کم باشد. با افزایش استحکام کششی، مقدار هیدروژن مجاز در فلز جوش رسوب کرده کاهش می یابد. معمولا این ترک ها چندین ساعت (حدود ۷۲ ساعت) بعد از سرد شدن قطعه تا دمای محیط رخ می دهد.

برای کم نگه داشتن مقدار هیدروژن موجود در فلز جوش می توان کارهای زیر را انجام داد:

-حذف رطوبت از پودر با پختن آن در کوره (طبق توصیه سازنده)

-حذف روغن، چربی یا کثیفی از روی سیم جوش و فلز پایه

-افزایش دکای کار برای خارج شدن هیدروژن در حین انجام عملیات جوشکاری، این کار را میتوان با ادامه پیش گرمایش تا انتهای جوش یا پس گرمایش اتصال چند ساعت قبل از سرد شدن آن تا دمای محیط انجام داد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات طراحی شده کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های راهنما جوش – نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با عیوب اصلی جوش مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

آشنایی با پنج دستورالعمل برای حصول کیفیت در جوش ساختمانی

آشنایی با ترک خوردگی جوش مطابق راهنمای جوش و اتصالات جوشی

دیدگاهتان را بنویسید