پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران اردیبهشت ۹۷

پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران اردیبهشت ۹۷

پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران اردیبهشت ۹۷

در ادامه بررسی تست های آزمون سال ۹۷ نظام مهندسی ساختمان در این نوشتار بررسی سوالات مطرح شده از آیین نامه زلزله در آزمون نظارت عمران اردیبهشت ۹۷ می پردازیم. از این استاندارد ۳ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

استاندارد ۲۸۰۰ تحت عنوان آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله یکی از منابع آزمون صلاحیت های (محاسبات، نظارت، اجرا، ارزیابی طرح و اجرای بهسازی، طرح و اجرای گود پی و سازه نگهبان) رشته عمران می باشد.

۱۱- برای طراحی نیروی زلزله وارد بر بست های اتصال دیوارهای خارجی غیرسازهای، حدوداً چند برابر نیروی زلزله وارد بر خود دیوار است؟ فرض می شود نیروهای بدست آمده برای هر دو مورد بیش از حداقل و کمتر از حداکثر آیین نام های است.

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

دیوارهای خارجی:ز ص۶۳

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با مورد (پ) بند ۴-۵-۳ صفحه ۶۴ استاندارد ۲۸۰۰

مورد (پ) بند ۳-۵-۴ کلیه وسایل نگهدارنده و اتصالات آنها باید برای نیروهای بند ۴-۲ طراحی شوند. توجه شود که این نیروها در مرکز جرم جزء غیرسازه ای وارد می شود.

۱۸- در یک ساختمان بنایی محصور شده با کلاف مطابق شکل، ارتفاع طبقه (h) حداکثر چند متر می تواند باشد؟

پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران اردیبهشت ۹۷

۱) ۴

۲) ۶

۳) ۷

۴) ۸

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ارتفاع ساختمان با مصالح بنایی کلاف دار:ز ص۸۷

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با مورد (۴) بند ۷-۲-۱ صفحه ۸۸ استاندارد ۲۸۰۰

مورد (۴) بند ۷-۲-۱ اگر ارتفاع طبقه از ۴ متر بیشتر باشد، علاوه بر کلاف بندی مطابق بند ۷-۹-۱ باید یک کلاف افقی اضافی در ارتفاع حداکثر ۴ متر از روی کلاف زیرین دیوارها تعبیه شود. در صورت اخیر می توان ارتفاع طبقه را تا حداکثر ۶ متر افزایش داد.

پاسخ تشریحی تست های آیین نامه زلزله استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران اردیبهشت ۹۷

۶۰- برای تعیین حداقل تعداد کلاف های میانی در سقف های تیرچه بلوک، کدام گزینه موثر تر است؟

۱) مقدار بار زنده

۲) فاصله تیرچه ها

۳) مقدار بار ناشی از کف سازی

۴) وجود یا عدم وجود سقف کاذب

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

سقف تیرچه بلوک:ز ص۱۲۳

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با مورد (پ) بند ۷-۷-۴-۲ صفحه ۱۲۳ استاندارد ۲۸۰۰

مورد (پ) بند ۷-۷-۴-۲ در صورت تجاوز دهانه تیرچه ها از ۴ متر، تیرچه ها به وسیله کلاف عرضی، که عرض مقطع آن حداقل ۱۰ سانتی متر باشد، به هم متصل شوند. این کلاف باید دارای حداقل ۲ میلگرد آجدار به قطر ۱۰ میلیمتر، یکی در بالا و دیگری در پایین مقطع کلاف باشد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به استاندارد ۲۸۰۰  می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) – ویرایش چهارم– تست ها تالیفی میباشد

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

تور تخصصی آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله (سبز سازه)

پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۷

پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۷

نکات اجرایی و نظارتی وال پست مطابق با پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ (آئین نامه زلزله)

آشنایی با دیافراگم ها در ساختمان بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ (آیین نامه زلزله)

دانلود فایل pdf پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله (طراحی لرزه ای و اجرای غیر سازه ای معماری)

دیدگاهتان را بنویسید