آشنایی با پنل های خودایستای دارای عایق حرارتی با دو رویه فلزی

آشنایی با پنل های خودایستای دارای عایق حرارتی با دو رویه فلزی

آشنایی با پنل های خودایستای دارای عایق حرارتی با دو رویه فلزی

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان مصالح و فرآورده های ساختمانی از منابع آزمون صلاحیت های (نظارت، اجرا) رشته عمران و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به معرفی پنل های خودایستای دارای عایق حرارتی با دو رویه فلزی می پردازیم.

آشنایی با پنل های خودایستای دارای عایق حرارتی با دو رویه فلزی

پنل های خودایستای دارای عایق حرارتی با دو رویه فلزی:

پنل خود ایستا، پنلی که به موجب مواد و شکل، قادر به تحمل وزن خودش است و در موردی که پنل ها به تکیه گاه های سازه ای فاصله دار محکم می شوند، قادر به تحمل کل بارهای اعمال شده  (مانند برف، باد، فشار هوای درونی) و انتقال این بارها به تکیه گاه ها می باشند.

پنل های خود ایستای ساندویچی دارای عایق حرارتی  با دو رویه فلزی، ساخته شده در کارخانه، است که برای قرارگیری ناپیوسته در مصارف زیر کاربرد دارند:

-بام ها و بام پوش

-دیوارهای بیرونی و نمای دیوار

-دیوارها (شامل جداکننده ها) و سقف های دورن پوسته بیرونی ساختمان

-پنل هایی که در کاربردهای سردخانه استفاده می شوند.

ماده هسته عایق حرارتی پلی یورتان صلب، پلی استایرن منبسط، فوم پلی استایرن اکترود شده، فوم فنولی، شیشه سلولی و پشم معدنی است.

مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۱۵۹، پنل های ساندویچی با هسته عایق حرارتی با ضریب هدایت حرارتی اعلام شده بیش از w/m.k 0/06 در ۱۰ درجه سلسیوس کاربرد ندارد.

پنل های با جزئیات لبه ای از مواد مختلف از هسته عایق حرارتی اصلی استفاده می کنند.

رویه های فلزی:

رویه های فلزی را که می توان در این پانل ها استفاده کرد به شرح یل است مشروط بر آنکه ویژگی های استاندارد مربوط را برآورده کنند:

-رویه های فولادی

-رویه های فولاد زنگ نزن

-رویه های آلومینیومی

-رویه های مسی

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان مصالح و فرآورده های ساختمانی (تست های تالیفی)

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۵ مقررات ملی (مصالح و فرآورده های ساختمانی)

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۵ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۵ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

آشنایی با فرآورده های سیمانی مورد استفاده در ساختمان بر اساس مبحث ۵

آشنایی با فلزات غیرآهنی مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ویرایش سال ۹۶

معرفی نانو مواد مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶

آشنایی با سامانه ساخت و ساز خشک با صفحات روکش دار گچی

دیدگاهتان را بنویسید