آشنایی با الزامات فضای امکانات ورزشی مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضای امکانات ورزشی مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضای امکانات ورزشی مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات فضای امکانات ورزشی می پردازیم.

آشنایی با الزامات فضای امکانات ورزشی مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

الزامات فضای امکانات ورزشی:

الف) محل استخر و دیگر امکانات ورزشی در ساختمان یا محوطه آن که دارای سند تفکیکی مجزا نباشند، جزو مشاعات ورزشی است.

ب) استخرهای وافع در طبقات زیرین ساختمان، نباید در کناره بنا و چسبیده به مرز مالکیت آن ساخته شود. فاصله دیواره های این استخرها از مرز مالکیت زمین در وجوه مخلف باید حداقل ۲ متر و در طرف معبر عمومی حداقل ۳ متر باشد.

پ) در دور تا دور تمام استخرها، باید مسیر حرکتی بدون مانع و غیرلغزنده با عرض حداقل ۱/۲ متر پیش بینی شود. در اسخرهای عمومیف بسته به تعداد افراد استفاده کننده، پهنای این مسیر افزایش می یابد.

ت) در تمام استخرها باید حداقل یک وسیله خروج افراد از داخل استخر، مانند پله یا نردبان پیش بینی شود.

ث) تمام استخرهای شنا باید به تجهیزات تصفیه آب مجهز باشند. استخر باید مجهز به وسایل تخلیه آب باشد و آب باید با روش های مورد تایید شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، بدون هیچ گونه صدمه به همسایگان و تاسیسات شهری تخلیه شود.

ج) در اطراف استخرهای شنا باید وسائل نجات، مانند حلقه نجات، مهیا و در دسترس باشد.

چ) در نصب و احداث فضای سونای بخار، علاوه بر رعایت مقررات مربوط به فضاهای بهداشتی، باید تمام دیوارها، کف و سقف با روش های مناسب و مطمئن بخاربندی شوند، به گونه ای که خطر ایجاد میعان در داخل جداره ها نیز نیز وجود نداشته باشد.

ح) چنانچه ساختمان دارای سونای خشک باشد، باید دارای حداقل یک در با قابلیت باز شدن از هر دو سو، یک پنجره با ابعاد حداقل ۰/۵*۰/۳ متر در ارتفاع دید و یک دریچه تهویه باشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات سقف های کاذب مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

آشنایی با الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو

آشنایی با الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

آشنایی با الزامات اجرایی ساختمان مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات اجرایی دیوارها، کف و سقف و نازک کاری و پوشش سقف

آشنایی با الزامات فضاهای راهروها مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید