آشنایی با الزامات سیستم های خورشیدی

آشنایی با الزامات سیستم های خورشیدی

آشنایی با الزامات سیستم های خورشیدی

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات سیستم های خورشیدی می پردازیم.

آشنایی با الزامات سیستم های خورشیدی

الزامات سیستم های خورشیدی:

الف) آب آشامیدنی ورودی به سیستم های خورشیدی باید در برابر هر گونه آلودگی مطابق مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان محافظت گردد.

ب) مبدل های گرمایی بکار رفته در آب گرمکن ها باید برای این کاربری مورد تایید باشد. این سیستم ها باید به نحوی ساخته و نصب شده باشند که همواره از بهداشتی و سالم بودن آب مصرفی در شبکه توزیع اطمینان حاصل شود.

پ) کلیه اجزا و دستگاه های سیستم خورشیدی باید به منظور نگهداری در دسترس باشند. سیستم خورشیدی و متعلقات آن نباید مانع استفاده از در، پنجره یا دسترسی به سایر اجزا ساختمانی شود.

ت) تجهیزات خورشیدی که در معرض حرکت خودرو قرار دارند، باید در ارتفاعی حداقل ۲۴۰۰ میلیمتر بالاتر از کف تمام شده نصب گردند.

ث) در صورتی که کلکتور بر روی اجزا ساختمان (مثلا روی سقف) نصب گردد، ساختار سازه ای ملحقات و تکیه گاه های کلکتور باید از مواد نسوختنی ساخته شود. تکیه گاه باید در برابر نیروهای وارده از جمله نیروهای ناشی از باد و زلزله مقاوم باشد.

ج) نصب اجزا سیستم خورشیدی روی اجزا ساختمانی (مثلا سقف و دیوار) باید به نحوی صورت پذیرد که امکان نشت آب، ورود جانوران و حشرات به داخل ساختمان وجود نداشته باشد.

چ) اجزا سیستم خورشیدی که ممکن است در معرض خلا قرار گیرند باید به نحوی طراحی و ساخته شوند که مقاومت لازم را در برابر خلا احتمالی داشته باشند و یا باید توسط خلا شکن حفاظت شود.

ح) اجزا سیستم خورشیدی باید در مقابل یخ زدگی سیال واسط حفاظت شوند.

خ) دمای شعله وری سیال واسط باید حداقل ۲۸ درجه سلسیوس بالاتر از بیشترین دمایی باشد که سیال واسط می تواند در کلکتور در حالت خاموش به آن دما برسد.

د) مایعات یا گازهای قابل اشتعال نباید بعنوان سیال واسط به کار گرفته شود.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

دیدگاهتان را بنویسید