پاسخ تشریحی تست های مبحث ۵ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۵ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۵ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان مصالح و فرآورده های ساختمانی از منابع آزمون صلاحیت های (نظارت، اجرا) رشته عمران و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث پنجم ویرایش سال ۹۶ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸ می پردازیم. در این آزمون ۴ تست از مبحث پنجم مطرح شده است که آنها شرح ذیل می باشد.

۱۵-کدام یک از گزینه های زیر در مورد استفاده از مصالح نانو صحیح نیست؟

۱) نانو اکسید روی دارای خواص آنتی باکتریال است.

۲) مونت موریلونیت نوعی رس طبیعی است و نمی توان به عنوان نانو رس از آن استفاده نمود.

۳) نانو پودر نقره به عنوان عامل آنتی باکتریال در صنعت ساخت و ساز استفاده می شود.

۴) استفاده از نانو کربنات کلسیم در مخلوط آسفالت، سبب بهبود خواص خستگی می گردد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

نانورس:م۵ ص۱۶۳

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با پیوست ۱-۱-۲ صفحه ۱۶۳ مبحث پنجم

۱۶-استفاده از سنگ گرانیت در کجا توصیه نمی شود؟

۱) راه پله هایی که در محیط باز قرار دارند.

۲) نمای ساختمان ها در نناطق سردسیر

۳) کف بیمارستان ها

۴) محوطه سازی پارک ها

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

سنگ گرانیت:م۵ ص۴۲

ریسک پرتوزایی:م۵ ص۴۲

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۵-۶-۴-۴ صفحه ۴۲ مبحث پنجم

بند ۵-۶-۴-۴ در ارتباط با ریسک داخلی که در اثر استشاق گاز رادن حاصل می شود، با توجه به بالا بودن میزان پرتوزایی تعداد محدودی از نمونه ها و نبودن استانداردهای زیست محیطی در کشور در ارتباط با ریسک پرتوزایی، بهتر است از گرانیت در بیمارستان ها و فضاهای بسته مانند اتاق خواب ها استفاده نشود.

۱۷-کدام یک از عبارات ذیل در مورد کاشی ها صحیح نیست؟

۱) کاشی های لعاب دار با هر نوع ترکیب شیمیایی در لعاب آنها برای محیط زیست مضر نمی باشد

۲) کاشی ضد اکسید محصولاتی بدون لعاب می باشند.

۳) نکاشی های سرامیکی ضد باکتری با خاصیت خود تمیز شوندگی دارای پوشش فوتوکاتالیستی در سطح خود می باشند.

۴) کارکنان محل انباشت بسته های کاشی باید به تجهیزات حفاظت شخصی مجهز باشند.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

کاشی لعاب دار:م۵ ص۵۳

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۵-۸-۴-۱ صفحه ۵۳ مبحث پنجم

بند ۵-۸-۴-۱ استفاده از کاشی های لعاب دار که در لعاب آنها ترکیباتی مانند اکسیدهای سرب و کادمیم وجود دارد، برای محیط زیست زیان بخش است.

۱۸-در مورد میراگرهای هیسترتیک کدام گزینه صحیح است؟

۱) استفاده از فولاد با مقامت تسلیم پایین در این میراگرها صرفا به این دلیل است که قبل از اعضا اصلی سازه وارد سازه وارد ناحیه غیرارتجاعی شوند.

۲) در این میراگرها همواره از فولاد استفاده می شود و فولاد مورد استفاده در آنها دارای مقاومت تسلیم پایین و کرنش زیاد است.

۳) با توجه به مکانیزیم اتلاف انرژی در این میراگرها، همواره از فولادهای با مدول الاستیسیته بالا در آنها استفاده می شود.

۴) بسته به نحوه پیکربندی، مکانیزیم تسلیم در این میراگرها فرق خواهد کرد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

میراگرهای جاری شونده (تسلیمی):م۵ ص۱۷۸

میراگرهای هیسترتیک (تسلیمی):م۵ ص۱۷۸

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با پیوست ۱-۱۳ صفحه ۱۷۸ مبحث پنجم

پیوست ۱-۱۳ میراگرهای جاری شونده (تسلیمی)

میراگرهای هیسترتیک (تسلیمی) از ابزرا اتلاف انرژی وابسته به تغییرمکان هستند که به واسطه ورود به ناحیه غیرارتجاعی، با تبدیل بخش عمده ای از انرژی مکانیکی به انرژی حرارتی باعث اتلاف انرژی وارد شده به سازه خواهند شد. نحوه پیکر بندی این نوع از میراگرها می تواند منجر به تسلیم محوری، خمشی ویا برشی شود.

دواطلبان آزمون نظارت و اجرا رشته های عمران و معماری برای تسلط بیشتر نسبت به مبحث ۵ مقررات ملی می توانند از منابع گردآوری شده در سایت کلیدواژه استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان مصالح و فرآورده های ساختمانی (تست های تالیفی)

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۵ مقررات ملی (مصالح و فرآورده های ساختمانی)

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

آشنایی با چوب و فرآورده های آن در صنعت ساختمان سازی مطابق با مبحث ۵

آشنایی با فرآورده های سیمانی مورد استفاده در ساختمان بر اساس مبحث ۵

دیدگاهتان را بنویسید