آشنایی با سیستم های تامین ایمنی در ساختمان

آشنایی با سیستم های تامین ایمنی در ساختمان

آشنایی با سیستم های تامین ایمنی در ساختمان

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان) جزو منابع رشته معماری (نظارت و اجرا) و همچنین رشته عمران (اجرا) و همچنین صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات برقی می باشد.

در این نوشتار به بررسی سیستم های تامین ایمنی در ساختمان می پردازیم.

سیستم های تامین ایمنی در ساختمان:

برای تامین ایمنی افراد و جلوگیری از ضرر و زیان به ساختمان، اموال، اسناد، دستگاه ها، تجهیزات و غیره، سیستم های ایمنی در طرح ساختمان به قرار زیر در نظر گرفته می شوند. تغذیه بعضی از این سیستم ها بسته به نوع، شرایط و نیاز آن، از طریق نیروی برق اضطراری وبعضی دیگر از آن ها با برق بدون وقفه و یا منبع تغذیه پشتیبان مستقل و مخصوص خود شامل باتری و شارژ آن خواهد بود.

الف) روشنایی ایمنی مسیرهای تخلیه افراد، پلکان های خروج و راه های خروج الزامی.

ب) سیستم اعلام حریق.

پ) سیستم اعلام نشت گاز سوخت.

ت) پمپ های آب آتش نشانی (جهت اطفاء حریق)

ث) تغذیه برق آسانسور، مصارف تاسیسات مکانیکی، روشنایی چاه و موتورخانه و غیره مربوط به آسانسور دسترسی آتش نشان.

ج) سیستم تلویزیون مدار بسته.

چ) سیستم کنترل تردد و حراستی.

ح) سیستم اعلام و هشدار سرقت.

خ) سیستم اعلام خطر گاز مونواکسیدکربن

د) سیستم تخلیه گاز مونواکسید کربن

ذ) سیستم تامین هوای فشار مثبت پلکان های خروج بسته، راه های خروج الزامی و چاه آسانسور دسترسی آتش نشان

ر) سیستم تخلیه دود به هنگام حریق

ز) تهویه محیط های فاقد ورودی هوای خروج

ژ) تجهیزات، دستگاه ها و تاسیسات خاص مراکز درکانی  بیمارستانی که در صورت قطع برق آن ها جان بیماران و افراد به خطر می افتد و یا هر گونه قطع تغذیه برق که موجب اختلال در سرویس های ایمنی آن ها می شود.

س) سیستم صوتی و اعلام خطر-سیستم مخابرات و ارتباطات-سیستم تلفن آتش نشان-سیستم فرمان حسگر (سنسور) زلزله.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای  تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ مقررات ملی آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

آشنایی با انتخاب تجهیزات الکتریکی ساختمان

آشنایی با ضوابط سیم کشی ساختمان مطابق با مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با فیوزها به عنوان وسیله حفاظتی در ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید