آشنایی با روشنایی ایمنی در ساختمان

آشنایی با روشنایی ایمنی در ساختمان

آشنایی با روشنایی ایمنی در ساختمان

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان) جزو منابع رشته معماری (نظارت و اجرا) و همچنین رشته عمران (اجرا) و همچنین صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات برقی می باشد.

در این نوشتار به بررسی روشنایی ایمنی در ساختمان می پردازیم.

آشنایی با روشنایی ایمنی در ساختمان

ضوابط روشنایی ایمنی در ساختمان:

الف) در روشنایی ایمنی نباید بیش از ۲۰ نقطه روشنایی از یک مدار تغذیه گردد ونیز کل جریان مدار نباید از ۶۰ درصد جریان مجاز کلید حفاظتی (با اعمال ضرایب کاهش بازدهی کلید حفاظتی) آن مدار بیشتر باشد.

ب) استفاده از سنسور حرکتی و یا حضور در مدارهای روشنایی ایمنی مجاز نمی باشد.

پ) روشنایی ایمنی پلکان های خروج، راه های خروج الزامی، تخلیه افراد، فضاهای کار با ریسک بالا، اتاق امدادرسانی و اتاق مدیریت بحران باید از دو منبع متفاوت از منابع زیر تغذیه گردند.

-سیستم منبع تغذیه مرکزی مانند برق بدون وقفه (UPS) و یا سیستم باتری و شارژ آن.

-سیستم منبع تغذیه منطقه ای مانند برق بدون وقفه (UPS) و یا سیستم باتری و شارژ آن.

-سیستم منبع تغذیه یا باتری و شارژ مستقل و سرخود.

پ)چراغ ایمنی با منبع تغذیه مستقل و سرخود (باتری و شارژ آن) در زمان قطع برق مدار تغیه اصلی آن، باید بتواند حداقل به مدت ۱/۵ ساعت شدت روشنایی مقرر را تامین نماید.

ت) شدت روشنایی متوسط ایمنی مکان های زیر نباید از ۱۰ لوکس کمتر باشد:

-پلکان های خروج، راه های خروج الزامی، کریدورهای دسترسی خروج و گذرگاه ها.

-اجزای داخلی و خارجی راه و تخلیه اضطراری

-آسانسورها و فضای انتظار جلوی آسانسور در طبقات.

-محوطه هایی که در مسیر راه های خروج الزامی قرار دارند.

ث) در تالارهای سینما و تاتر، در هنگام نمایش، شدت روشنایی متوسط ایمنی، نباید از ۲ لوکس کمتر باشد. بشرط آنکه در صورت به کار افتادن سیستم اعلام حریق و آتش سوزی روشنایی محیط و شدن آن به طور خودکار به حالت اولیه بازگردد.آشنایی با روشنایی ایمنی در ساختمان

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای  تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ مقررات ملی آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

آشنایی با انتخاب تجهیزات الکتریکی ساختمان

آشنایی با ضوابط سیم کشی ساختمان مطابق با مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید