آشنایی با ایمنی در اجرای سازه های فولادی مطابق با مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با ایمنی در اجرای سازه های فولادی مطابق با مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با ایمنی در اجرای سازه های فولادی مطابق با مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا – Safety and Precautions in Construction )که جزو منابع آزمون رشته عمران (اجرا و نظارت)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی، نظارت و اجرا)، تاسیسات برقی (نظارت و اجرا)، شهرسازی و نقشه برداری می باشد. در این نوشتار به بررسی نکات ایمنی در اجرای سازه فولادی می پردازیم.

آشنایی با ایمنی در اجرای سازه های فولادی مطابق با مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان

نکات ایمنی در عملیات ساخت، برپایی و نصب اسکلت سازه های فولادی:

الف) در موقع نصب و برپایی اجزای فولادی سازه از قبیل ستون ها، تیرها یا خرپاها، باید قبل از جدا کردن نگهدارنده ها و رها کردن آنها، حداقل های تعیین شده در نقشه های نصب برای جوشکاری و یا بستن پیچ ها و مهره ها انجام گرفته باشد.

ب) قبل از نصب هر عضو سازه بر روی سازه دیگر، عضو زیرین سازه باید صد در صد پیچ و مهره یا جوشکاری شده باشد.

پ) در موقع نصب ستون ها، برای جلوگیری از سقوط ستون های نصب شده، باید این ستون ها به وسیله تیرهای واسط با سایر ستون ها مهار شوند. چنانچه اتصال ستون ها به وسیله تیرهای واسط امکان پذیر نباشد، باید با نظر شخص یصلاح موقتا با مهارهای جانبی پایدار گردند.

ت) برای بالا بردن تیرآهن و سایر اجزای فولادی باید از کابل های فولادی و طناب های مخصوص محکم و مناسب استفاده شود. همچنین برای جلوگیر یاز صدمه دیدن کابل فولادی در اثر خمش بیش از حد باید قطعات چوب و یا مواد مشابه بین تیرآهن و کابل قرار داده شود. استفاده از زنجیر برای بستن تیرآهن و سایر اجزای فولادی مجاز نمی باشد.

ث) در شرایط نامساعد جوی از قبیل باد، طوفان و بارندگی یا در صورت ناکافی بودن روشنایی و محدود بودن میدان دید، باید از ادامه کار بر روی اسکلت فولادی جلوگیری به عمل آید. همچنین تیر و سایر قطعات فولادی نباید در هنگام نصب، آغشته به برف، یخ و یا سایر مواد لغزنده باشند.

ج) در هنگام برپایی و نصب قطعات فولادی، محوطه زیر و اطراف کار باید محصور گردیده و از ورود افراد به داخل محوطه مذکور جلوگیری به عمل آید.

چ) قبل از بالا کشیدن تیرآهن ها و سایر قطعات فولادی، اشیا و قطعات واقع بر روی اسکلت که در معرض سقوط باشند، باید برداشته شوند.

ح) قطعات فولادی مرکب که می بایست در ارتفاع زیاد نصب شوند، تا حد امکان باید روی زمین مونتاژ و متصل گردند.

خ) تخیله آهن آلات از تریلر، کامیون و کامیونت باید با استفاده از وسایل بالابر و جرثقیل صورت گیرد. بالا کشیدن اجسام سنگین و حجیم از جمله تیر آهن و قطعات فولادی بصورت دستی با طناب، کابل و نظایر آن مجاز نبوده و باید از جرثقیل و یا سایر بالابرهای مکانیکی مناسب استفاده شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر بر مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از مطالب جمع آوری شده در سایت کلیدواژه استفاده نمایند: 

نمونه سوالات ( تست های تالیفی ) مبحث ۱۲ ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )

آزمون آنلاین مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزشی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید