آشنایی و دانلود ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت (تجدیدنظر اول)

آشنایی و دانلود ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت (تجدیدنظر اول)

آشنایی و دانلود ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت (تجدیدنظر اول)

به گزارش کلیدواژه و به نقل از دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان یکی از منابع آزمون طراحی رشته معماری نشریه ۲۴۶ تحت عنوان ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت (تجدیدنظر اول) می باشد.

این نشریه در جهت مناسب سازی و دسترس پیری محیط و اماکن و بهبود وضعیت زندگی و تلفیق اجتماعی و درک نیازهای ویژه افراد دارای معلولیت به رشته تحریر درآمده است. این نشریه از ۳ فصل به شرح ذیل تشکیل شده است.

آشنایی و دانلود ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت (تجدیدنظر اول)

فصل اول: کلیات

این فصل شامل تعاریف و مبانی طراحی براساس صندلی چرخدار می باشد.

فصل دوم: ضوابط شهرسازی برای افراد دارای معلولیت

این فصل شامل ضوابط طراحی و مناسب سازی فضای شهری- پایده رو-اختلاف ارتفاع در فضای شهری- پل های ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو- محل عبور هابر پیاده در سوراره رو- توقفگاه خودرو- ایستگاه های حمل و نقل عمومی-تجهیزات و مبلمان شهری می باشد.

فصل سوم: ضوابط طراحی معماری برای افراد دارای معلولیت

در این فصل به ضوابط طراحی و مناسب سازی ساختمان های عمومی، عناصر مشترک در کلیه ساختمان های عمومی، ضوابط خاص تصرف ها، ضوابط طراحی و مناسب سازی ساختمان های مسکونی، شرایط عمومی و مسکن قابل دسترس پرداخته شده است.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مباحث و کتب

فیلم آموزشی مباحث

نمونه سوالات مباحث

دیدگاهتان را بنویسید