آشنایی با الزامات فضاهای باز مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای باز مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای باز مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات فضاهای باز می پردازیم.

الزامات فضاهای باز:

الف) کف تمام فضاهای باز باید دارای شیب بندی مناسب و سیستم دفع آب های سطحی باشند.

ب) فضاهای باز مجاور معبر عمومی باید با دیوار، نرده یا حصار فضای سبز از معبر عمومی جدا گردند.

پ) تمام سطوح دیوارهای جانبی حیاط های و حیاط های داخلی یا خلوتی که در معرض دید قرار دارند، باید با مصالح و روش های مناسب ایمن، بهداشتی و بادوام نماسازی شوند.

ت) در تمام ساختمان های دارای بیشتر از یک واحد تصرف، باید دسترسی به حیاط بیرونی به صورت راهرو یا پلکان مستقل از واحدها، برای تمام ساکنان و استفاده کنندگان ساختمان فراهم باشد.

ث) در صورت مسقف شدن پاسیو با مصالح شفاف، در نظر گرفتن بازشوهای مناسب و کافی جهت تهویه طبیعی آن الزامی است.

ج) تمام حیاط های خلوت و پاسیو ها باید دارای دسترسی مناسب جهت نظافت باشند.

چ) در ساختمان های گروه ۱ تا ۵، حیاطهای خلوت یا پاسیوهایی که برای تامین نور و تهویه فضاهای اقامت یا اشتغال در طبقات پیش بینی می شوند، باید دارای حداقل ۱۲ مترمربع مساحت با حداقل ۳ متر عرض باشند، مگر در مقررات اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر مطرح باشد.

ح) تعیین اندازه های مورد نیاز برای پاسیو با افزایش طبقات در ساختمان های گروه های ۶ و۷ ضمن رعایت الزامات مربوط به سطح و اندازه آن ها در تصرف مورد نظر، باید مطابق با نیازهای نورگیری تمام طبقات و به تشخیص مهندس طراح معماری و تایید شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان صورت گیرد.

خ) در مواردی که فضاهایی از دو تصرف مستقل از یک حیاط خلوت یا پاسیو نور و هوا می گیرند، فاصله دیوارهای پنجره های مقابل آن ها از هم نباید در هیچ شرایطی کمتر از ۳ متر باشد، مگر آن که در مقررات اختصاصی تصرف ها به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

د) استفاده از پاسیو برای نورگیری و تهویه فضا ها در ساختمان های گروه ۸ تابع مقررات خاص ساختمان های بلند است.

ذ) حیاط های داخلی محصور به صورت گودال باغچه، در صورتی که به منظور تامین نور و تهویه فضاهای سکونت و اشتغال در زیرزمین مورد استفاده قرار گیرند، باید دارای حداقل ۲۰ مترمربع مساحت و حداقل ۴/۵ متر عرض باشند.

ر) برای تامین نور و هوای فضاهای اقامت و اشتغال توسط حیاط های داخلی، سطوحی گودال باغجه محسوب می شوند که همه نقاط واقع بر کف آن در سطح افقی، توسط مخروطی فرضی با زوایه راس ۴۵ درجه مستقیما از گشودگی آسمان برخوردار باشند.

ز) مسقف نمودن گودال باغچه مجاز نیست.

س) در کف گودال باغچه ها باید تمهیدات کافی برای هدایت و دفع نزولات جوی و دسترسی مناسب به منظور رسیدگی و نظافت آن ها پیش بینی شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات کلی ساخت و قرارگیری ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید