آشنایی با الزامات تاسیسات ساختمان، محل نگهداری و دفع زباله،محل نگهداری حیوانات

آشنایی با الزامات تاسیسات ساختمان، محل نگهداری و دفع زباله،محل نگهداری حیوانات

آشنایی با الزامات تاسیسات ساختمان، محل نگهداری و دفع زباله،محل نگهداری حیوانات

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات تاسیسات ساختمان، محل نگهداری و دفع زباله،محل نگهداری حیوانات می پردازیم.

الزامات تاسیسات ساختمان، محل نگهداری و دفع زباله،محل نگهداری حیوانات:

الف) در تمام ساختمان های مشمول مقررات ملی ساختمان مسیر لوله ها در ساختمان باید به نحوی در نظر گرفته شود که امکان دسترسی به آنها در همه جا فراهم باشد و استقلال واحدهی ساختمانی حتی الامکان حفظ گردد. عبور لوله های تاسیساتی یک واحد از بخش های خصوصی سایر واحدهای ساختمان مجاز نیست.

ب) سطوح داخلی کانال ها و شفت های تاسیساتی باید نازک کاری شده و کاملا مسطح باشد.

پ) در تمام ساختمان های مشمول مقررات ملی ساختمان ، شفت های مناسب تاسیساتی برای پیش بینی مسیر ثانویه یا اضطراری تخلیه آب باران و لوله کشی هواکش فاضلاب و نظایر آن پیش بینی شود.

ت)  در تمام ساختمان ها با توجه به نیاز تصرف ها باید محل نکهداری و دفع زباله به صورتی پیش بینی شود که مشکلاتی از نظر بهداشت و سلامتی برای ساکنان و استفاده کنندگان ایجاد نگردد و از لانه سازی حیوانات و حشرات موی در این محل ها جلوگیری شود.

ث) در ساختمان های گروه های ۶ تا ۸، ایجاد سامانه دفع زباله از داخل طبقات ساختمان، به نحوی که مزاحمت و خطری از نظر بو، آلودگی صوتی (در هنگام جابجایی زباله) و بهداشت برای ساکنان و استفاده کنندگان ایجاد نکند، ضروری است.

نکته: رعایت ضوابط مربوط به تفکیک زباله، در صورت الزام آن ها توسط شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان ضروری است.

ج) قرار دادن لانه حیوان خانگی در محوطه ساختمان تنها به شرط رضایت ساکنین، طبق قوانین کشور، عدم ایجاد مزاحمت برای عبور از فضاهای اصلی مجاز است.

چ) در حومه شهرها و محل هایی که نگهداری و پرورش برخی حیوانات در داخل بافت شهری مجاز شمرده شود، محل نگهداری حیوانات باید از فضاهای اقامت ساکنان به گونه ای جدا شود که از نظر نحوه دسترسی و جزئیات تهویه، تاسیسات ساختمان و دفع فاضلاب، منظر عمومی و سایر جنبه های معماری و ساختمانی، در بهداشت و آسایش ساکنان و همسایگان اختلالی پیش نیاید.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات سقف های کاذب مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای خدماتی مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید