ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۶

کارشناس رسمی دادگستری
به گزارش کلید واژه به نقل از سایت مرکز امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۶ از ۱۸ دیماه شروع و تا ۸ بهمن به مدت ۲۰ روز ادامه دارد،

ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۶

این آزمون برای رشته های مختلف میباشد ، اما رشته های زیر مرتبط با قسمت های ساختمانی کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

عنوان رشته کارشناسی – شاریط اختصاصی هر رشته

ﺑﺮق، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﺨﺎﺑﺮات – دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق (ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ)

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ – دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ (ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ) و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق (ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ)

۱۴ راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن – داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان)ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﺮان، ﺳﺎزه ، راه(، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راه وﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری )

برای دیدن بقیه رشته ها فایل آن را از زیر دانلود کنید

قسمتی از اطلاعیه ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۶

مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، از بین واجدین شرایط مندرج در این آگهی نسبت به جذب متقاضیان اخذ پروانه کارشناس رسمی از طریق آزمون اقدام به عمل می آورد.
الف) شرایط متقاضیان آزمون کارشناسی رسمی:
۱) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
۲) داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی
۳) داشتن دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزیابی رسمی) در رشته مورد تقاضای کارشناسی در هنگام ثبت نام بشرح مندرج در جدول شماره ۳. (مدارک تحصیلی معادل و مدارک دارای ارزش استخدامی پذیرفته نمی شود) – مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در صورتیکه مدرک کارشناسی غیرمرتبط باشد فابل پذیرش نمی باشد.
۴) داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان هنگام اخذ پروانه کارشناسی.
۵) عدم سوع پیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
۶) عدم اعتیاد به مواد مخدر وسکر آور به تائید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق.
۷) نداشتن سوع شهرت.

شروع ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۶

 

۸) داشتن وثاقت و تعهد به اصلی نظام و قانون اساسی.
۹) عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای متقاضیان.
۱۰) دارا بودن حداقل ۵ سال تجربه مرتبط در رشته مورد تقاضا با مدرک لیسانس تا هنگام اخذ پروانه کارشناسی رسمی.
۱۱) عدم اشتغال به وکالت یا کار شناسی رسمی در رشته های دیگر یا اشتغال به کارشناسی رسمی در کانون کار شناسان رسمی دادگستری
۱۲) داوطلبان باید بومی استان حوزه قضائی انتخابی باشند. تبصره : داوطلبان بومی به افرادی اطلاق می شود که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
i مقطع تحصیلی دوره متوسطه را در استان مورد تقاضا گذرانده باشند. (با ارائه گواهی مدرک دیپلم)
ii افرادی که در پنج سال اخیر در استان مورد تقاضا سکونت داشته باشند. (با ارائه مدارک سکونت
ب) نحوه ثبت نام :
۱) متقاضیان آزمون کارشناسی می بایستی از تاریخ ۹۶/۱۰/۱۸ تا آخر وقت اداری روز ۹۶/۱۱/۸ به وب سایت http://azmoon.23055.ir مراجعه و ضمن مطالعه دقیق شرایط مندرج در آگهی ، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
۲) هزینه آزمون مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که فقط از طریق وب سایت مذکور قابل پرداخت است.
۳) جهت ثبت نام صرفاً اسکن و بارگذاری یک قطعه عکس ۴*۳ بازمینه روشن (با حجم حداکثر ۱۵۰ کیلوبایت) کافی میباشد.
برای دیدن اطلاعیه کامل از لینک زیر آنرا دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید