پاسخ تشریحی سوالات قانون مالیات های مستقیم در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات قانون مالیات های مستقیم در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات قانون مالیات های مستقیم در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

در سلسله بررسی های تست های آزمون اجرا معماری مهر ۹۸، در این نوشتار تست های مطرح شده از قانون نظام مهندسی را بررسی می کنیم.

در آزمون مذکور از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۱ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که قانون نظام مهندسی ساختمان از منابع آزمون صلاحیت های اجرا و نظارت رشته عمران و معماری، ترافیک، شهرسازی، نقشه برداری و صلاحیت های طراحی، نظارت، اجرا رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

۴۶-برای حضور در مجمع عمومی و دادن رای به وکالت از دیگران توسط اعضای حقیقی نظام مهندسی استان، کدام یک از ترکیبات زیر صحیح است؟

۱) برای دادن رای، امکان گرفتن و کالت از دیگران وجود ندارد.

۲) هر عصو حقیقی نظام مهندسی استان می تواند حداکثر از یک عضو دیگر وکالت بگیرد. وکالت نامه باید ۲۴ ساعت قبل در محل دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضا شده باشد.

۳) هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می تواند حداکثر از دو عضو دیگر وکالت بگیرد و کالت نامه باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل ۲۴ ساعت قبل در سازمان استان تنظیم و امضا شده باشد.

۴) هر عضو حقیق نظام مهندسی استان می تواند حداکثر از دو عضو دیگر وکالت بگیرد و کسانی که وکالت خود را تفویض کنند می توانند جداگانه در مجمع عمومی رای گیری شرکت نمایند.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

مجمع عمومی (نظام مهندسی استان):ق.ن ماده ۵۲

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با تبصره ۱ ماده ۵۲ قانون نظام مهندسی

تبصره ۱ ماده ۵۲: هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می تواند حدامثر از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع عمومی و دادن رای وکالت بگیرد. وکالت نامه باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل بیست و چهار ساعت قبل در سازمان استان تنظیم و امضا شده باشد. اعضایی که ق رای خود را تفویض می کنند باید کارت عضویت خود را برای حضور در مجمع عمومی ضمیمه وکالت نامه کنند و نمی توانند جداگانه در مجمع عمومی و رای گیری شرکت نمایند.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین قانون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات اصلاحیه قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوال قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر۹۶

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید