پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان «طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها» یکی از منابع آزمون نظام مهندسی در رشته های عمران (نظارت، اجرا)، معماری (نظارت و اجرا) می باشد.

در ادامه بررسی های تست های آزمون نظارت عمران مهر ۹۹ به بررسی ۲ تست مطرح شده از مبحث ۱۱ در این آزمون می پردازیم که پاسخ تشریحی این تست ها به شرح ذیل می باشد.

۲۹-در کدام یک از نقشه ها و مدارک فنی سازه فولادی باید کلیه جزئیات اتصال از قبیل طول، نوع جوش، تعداد، اندازه و طول پیج نشان داده شوند؟

۱) مدارک محاسبات طراحی سازه.

۲) نقشه های محاسباتی.

۳) نقشه های کارگاهی

۴) نقشه های نصب

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

نقشه های کارگاهی:م۱۱ ص۵

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به بند ۱۱-۱-۱-۳-۱۲ صفحه ۵ مبحث یازدهم

بند ۱۱-۱-۱-۳-۱۲ نقشه های کارگاهی: نقشه هایی است که براساس نقشه های محاسباتی برای سهولت اجرا تهیه می گردد. این نقشه ها دارای جزئیات مفصل تری نسبت به نقشه های محاسباتی می باشند. در این نقشه ها برای هر عضو یک شماره تعیین می گردد و جزئیات دقیق تری برای این عضو با ذکر کلیه ابعاد هندسی آن با مقیاس مناسب ترسیم می گردد. همچنین کلیه اتصالات با ذکر مواردی مانند ابعاد، طول، نوع جوش، تعداد، اندازه، طول پیچ و مهره به طور کامل ترسیم می گردد. این نقشه ها معمولا توسط سازنده اسکلت فولادی متناسب با امکانات و تجهیزات لازم تهیه می شود و فهرستی از مشخصات و مقادیر کلیه قطعات ضمیمه آنها خواهد بود.

۳۰-در خصوص ساختمان با سیستم قاب فولادی سبک (LSF) کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟

۱) حداکثر ارتفاع مجاز سیستم LSF به عنوان سیستم باربر ثقلی برابر ۱۵ متر است.

۲) حداکثر ارتفاع مجاز سیستم LSF با دیوار برشی فولادی با پوشش فلزی ۱۵ متر است.

۳) در سیستم LSF استفاده از دیوارهای با مصالح بنایی مجاز نیست.

۴) استفاده از سیستم LSF با دیوار برشی فولادی برای یک رستوران دو طبقه به ارتفاع ۱۰ متر مجاز است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ملاحظات طراحی سیستم قاب فولادی سبک:م۱۱ ص۳۴

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه به بند ۱۱-۲-۷-۵ صفحه ۳۴ مبحث یازدهم

بند ۱۱-۲-۷-۵ رعایت محدودیت ارتفاع برای سیستم SF با مهاربندی تسمه ای قطری یا دیوار برشی فولادی با پوشش فلزی یا چوبی ۱۵ متر و با مهار جانبی دیوار برشی با پوشش تخته ای گچی یا سیمانی ۷/۲ متر الزامی است.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی می توانند برای موفقیت در آزمون از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات (تست تالیفی) مبحث یازدهم (طرح و اجرای ساختمان صنعتی) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

فیلم آمادگی مبحث ۱۱ ویژه آزمون نظام مهندسی (کد S36-10)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۱ و ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث یازدهم مقررات ملی در آزمون عمران اجرا مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

دانلود فایل مبحث ۱۱ ویرایش ۱۳۹۲

دیدگاهتان را بنویسید