پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰

به گزارش کلید واژه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان نظامات اداری و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از منابع آزمون رشته های عمران (نظارت و اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (طراحی و نظارت)، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می باشد.

در این نوشتار به بررسی سوال مطرح شده از مبحث دوم در آزمون نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰ (دو سوال مطرح شده) می پردازیم.

۵۹-مهمترین عوامل موثر در پیچیدگی و حجم کار در تعیین فعالیت های ساختمانی کدامند؟

۱) مساخت زمین- ارتفاع ساختمان-تعداد طبقات-کاربری-عمر مفید ساختمان.

۲) مساحت زمین-سطح اشتغال-ضریب تکرار-کاربری.

۳) سطح زیربنا-تعداد طبقات و نوع کاربری.

۴) سطح زیربنا- ضریب تکرار- ارتفاع ساختمان-تراکم-سطح آب های زیرزمینی.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

عوامل سه گانه اصلی موثر در پیچیدگی و حجم کار:م۲ ص۸۲

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با ماده ۱۸-۱ صفحه ۸۲ مبحث دوم

ماده ۱۸-۱: سطح زیربنا-تعداد طبقات-نوع کاربری

۶۰-ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان-متتشکل از مهندسان چهار رشته معماری، عمران،برق و مکانیک که در هر رشته حداقل ۲ نفر حضور دارند که هیچکدام هم پایه نباشند، نسبت به ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی تک نفره چند درصد است؟

۱) ۶۰

۲) ۷۰

۳) ۸۰

۴) ۹۰

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان:م۲ ص۳۱

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با جدول شماره ۴ بند ۶-۳ صفحه ۳۱ مبحث دوم

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۲

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث دوم مقررات ملی و قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا عمران ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲ در آزمون معماری نظارت

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری – ۱۳۸۴ )

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مرداد ماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید