پاسخ تشریحی سوالات مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها» یکی از منابع آزمون نظام مهندسی در رشته های عمران (نظارت، اجرا)، معماری (نظارت و اجرا) می باشد.

در آزمون صلاحیت اجرا معماری مهر ماه ۹۸ از این مبحث ۳ سوال مطرح گردید که پاسخ تشریحی سوالات به شرح ذیل می باشد.

۲۲-حداکثر فاصله محور به محور اعضای سازه ای دیوار، کف و بام در قاب بندی ساختمان های با قاب فولادی سبک چقدر است؟ و در چه شرایطی این فواصل می تواند بیشتر در نظر گرفته شوند؟

۱) حداکثر ۹۱۰ میلیمتر- در تمامی اجزای ساختمان ها با این حداقل فاصله رعایت گردد.

۲) حداکثر ۶۱۰ میلیمتر- در محل بازشوها به شرطی که بار سازه به نعل درگاه ها و از آن طریق به وادارها و تیرچه ها منتقل شود.

۳) حداقل ۹۱۰ میلیمتر- در محل بازشوها اگر بار سازه به نعل درگاه ها و از آن طریق به وادارها و تیرچه ها منتقل شود، فواصل می توانند دو برابر افزایش یابند.

۴) حداکثر ۸۱۰ میلیمتر- در همه ساختمان ها این حداقل فاصله باید رعایت گردد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

فواصل محور به محور اعضای سازه ای (سیستم قاب فولادی سبک):م۱۱ ص۳۳

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به بند ۱۱-۲-۶ صفحه ۳۳ مبحث یازدهم

بند ۱۱-۲-۶ باید در سیستم قاب بندی اعضای سازه ای، دیوار، کف و بام در فواصل محور به محور حداکثر ۶۱۰ میلیمتر از یکدیگر قرار گیرند. فواصل بیشتر در محل بازشوها، هرگاه بار سازه به تیر درگاه ها یا نعل درگاه ها و از آن طریق به وادارها و تیرچه های سقف مسطح یا شیبدار منتقل می شود مجاز است.

۲۵-در سیستم قاب تونلی، به منظور اتصال دیوارهای خارجی که برای ایجاد مسیر خروج قالب ها با بتن مسلح اجرا نمی شوند، به لبه های دیوارهای بتنی داخلی، کف و سقف چه تمهیداتی در نظر گرفته می شود؟

۱) برای این منظور از طریق اتصال به صفحات فولادی انتظار کار گذاشته و در بتن و یا با میخ کوبی در بتن اقدام می شود.

۲) اتصال دیوار خارجی توسط میلگردهای متصل به دیواره ها به صورت یکپارچه انجام می شود.

۳) اتصال با استفاده از تزریق ملات های ماسه سیمان صورت گیرد.

۴) هیچکدام

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

دیوارها و سقف های بتن درجا (سیستم قالب تونلی):م۱۱ ص۹۹

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه به بند ۱۱-۶-۷-۳-۷ صفحه ۹۹ مبحث یازدهم

بند ۱۱-۶-۷-۳-۷ اتصال دیوارهای خارجی که برای ایجاد مسیر خروج قالب ها با بتن مسلح اجرا نمی شوند، به لبه های دیوارهای بتنی داخلی، کف و سقف باید از طریق اتصال به صفحات فولادی انتظار کار گذاشته در بتن و یا با میخ کوبی در بتن (هیلتی کوبی) برقرار شود.

۵۲-برای قطعه مقابل مشخصات شبکه جوش شده ی فولادی به شرح ۹۰۰، ۱۰۰/۲۲۰۰ ، ۸۰، ۶، ۸ داده شده است، عدد ۸۰ مربوط به کدام مورد است؟

پاسخ تشریحی سوالات مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

۱) فواصل پودها از یکدیگر

۲) فواصل تارها از یکدیگر

۳) طول شبکه تارها

۴) طول شبکه پودها

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

نقشه ها و مدارک فنی (سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی):م۱۱ ص۷۹

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به بند ۱۱-۵-۳-۷ صفحه ۷۹ مبحث یازدهم

داوطلبان آزمون نظام مهندسی می توانند برای موفقیت در آزمون از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات (تست تالیفی) مبحث یازدهم (طرح و اجرای ساختمان صنعتی) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

فیلم آمادگی مبحث ۱۱ ویژه آزمون نظام مهندسی (کد S36-10)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۱ و ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث یازدهم مقررات ملی در آزمون عمران اجرا مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

دانلود فایل مبحث ۱۱ ویرایش ۱۳۹۲

دیدگاهتان را بنویسید