مواد آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی مرداد 1394

مواد آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی مرداد 1394

معماران عزیز متقاضی آزمون تعیین صلاحیت حرفهاي معماران تجربی- مورخ 1 و 1394/05/2 منابع آزمون رو میتونند در زیر مشاهده کنند

مواد آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی مرداد 1394
•قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن – (1390)
• مبحث اول مقررات ملّی ساختمان (تعاريف) – (1392)
•مبحث دوم (نظامات اداري )- (1384)
• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)- (1392)
•مسایل اجرایی ساخت در ساختمان‌های متعارف از مرحله پیاده کردن نقشه روی زمین تا مرحله اتمام ساختمان) شامل: اجراي گودبرداري،اجراي فونداسيون، اجراي اسكلت فلزي و بتني، انواع سقف و بام، عايق‌كاري، اجراي نازك‌كاري، اجراي تأسيسات مكانيكي و برقي، محوطه سازي و…) و شناخت مصالح ساختمانی متداول
•مبحث دوازدهم مقررات ملّي ساختمان ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) – (1392)
•شناخت ماشين‌آلات ساختماني
•اطلاعات حقوقي در زمينه بيمه، ماليات، قراردادها و قوانين شهرداري‌ها
•مبحث چهارم مقررات ملّي ساختمان (الزامات عمومي ساختمان) – (1392)
• مبحث پنجم مقررات ملّي ساختمان (مصالح و فراورده‌هاي ساختماني) – (1392)
• مبحث هشتم مقررات ملّي ساختمان (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) – (1392)
•مبحث سيزدهم مقررات ملّي ساختمان (طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمان‌ها) – (1382)
•مبحث چهاردهم مقررات ملّي ساختمان (تأسيسات مکانیکی)- (1391)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي )- (1392)
• مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي )-( 1391)
•مبحث هفدهم مقررات ملّي ساختمان (لوله‌کشی گاز طبیعی) – (1389)

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مقرات ملّي، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید