انتشار پیشنویس ویرایش ۴ مبحث ۱۵ برای نظر خواهی

ویرایش 4 مبحث 15

انتشار پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش ۴ مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی) برای نظر خواهی

به گزارش کلید واژه به نقل از دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان پیش نویس ویرایش ۴ مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان (آسانسور و پلکان برقی) توسط کمیته تخصصی این مبحث آماده شده و برای نظر خواهی از اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست اندرکاران این رشته منتشر شد تا نظرات و پیشنهادات دوستان در خصوص این پیش نویس ارائه شود و در صورت تایید تغییراتی اعمال شود، بدیهی است که هرچه پیشنهادات بیشتر و منطقی تر باشه مبحث ۱۵ پربارتری خواهیم داشت.

متن این اطلاعیه بدین شرح می باشد:

کمیته تخصصی مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با در نظر گرفتن نظرات و بازخورد های جامعه حرفه ای در خصوص ویرایش فعلی مبحث پانزدهم، پیش نویس ویرایش چهارم این مبحث را تهیه نموده است. از کلیه اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست اندرکاران این رشته دعوت می شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش نویس مذکور حداکثر تا تاریخ ۹۶/۱۰/۲۰ به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ارسال نمایند.

منبع: دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان به نشانی http://www.bhrc.ac.ir

دیدگاهتان را بنویسید