اصول بازرسی چشمی (عینی) جوش مطابق راهنمای جوش و اتصالات جوشی

اصول بازرسی چشمی (عینی) جوش مطابق راهنمای جوش و اتصالات جوشی

اصول بازرسی چشمی (عینی) جوش مطابق راهنمای جوش و اتصالات جوشی

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی ویرایش سال ۹۰ یکی از منابع آزمون نظارت و اجرا عمران و معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی اصول بازرسی چشمی جوش می پردازیم.

اصول بازرسی عینی جوش:

بازرسی عینی از کاربردی ترین روش های بازرسی جوش است. این روش سریع بوده و نیازی به تجهیزات گران قیمت ندارد. در هنگام بازرسی عینی استفاده از یک ره بین (با بزرگ نمایی حدود ۱۰ برابر) توصیه می شود. زیرا با استفاده از ذره بین امکان مطالعه شرایط ظاهری جوشکاری در سطح بزرگتری وجود دارد.

بازرسی چشمی روشی برای شناسایی نواقص و معایب سطحی می باشد. شناسایی و تعمیر این عیوب، کاهش هزینه قابل توجهی را در بر خواهد داشت.

بازرسی عینی قبل از جوشکاری:

اقدامات لازم قبل جوشکاری که باید توسط بازرس انجام شود:

الف) کنترل نقشه ها و مشخصات فنی

ب) کنترل دستورالعمل های جوشکاری

پ) ارزیابی جوشکاران

ت) تعیین نقاط کنترل

ث) تنظیم برنامه ثبت نتایح

ج) کنترل مصالح فلز پایه و فلز جوش

چ) کنترل پخی، هندسه، همراستایی و جفت و جوری درزها

ح) کنترل پیش گرمایش لازم

خ) کنترل عملیات برشکاری و تضاریس ناشی از برشکاری

د) شرایط عمومی کارگاه جوشکاری

بازرسی عینی در حین جوشکاری:

اقداماتی که توسط بازرس در حین جوشکاری انجام می شود:

 1. کنترل کیفیت پاس ریشه
 2. کنترل هندسه درز جوش قبل از جوشکاری روی دیگر
 3. دمای پیش گرمایش و دمای پاس های میانی
 4. توالی جوش ها
 5. کنترل ظاهر جوش
 6. تمیزکاری جوش و گل جوش بین دو پاس متوالی
 7. کنترل آمپر، ولتاژ و سرعت حرکت دست جوشکار
 8. نوسان عرضی دست جوشکار (حداکثر ۲٫۵ برابر ضخامت مفتول الکترود)

بازرسی عینی بعد از جوشکاری:

اقداماتی که توسط بازرس جوش بعد از جوشکاری انجام می شود:

 1. ظاهر نهایی جوش
 2. اندازه نهایی جوش
 3. طول جوش
 4. دقت های ابعادی
 5. میزان اعوجاج
 6. اصلاحات حرارتی
 7. عیوب ظاهری شامل: تخلخل ظاهری، عدم امتزاج کامل، عدم نفوذ کامل جوش در فلز پایه، بریدگی پای جوش، لوچه، ترک های سطحی، گرده بیش از حد جوش
 8. عملیات تنش زدایی

نکته: بازرس جوش باید مجهز به ابزاری شامل اندازه گیر جوش، متر، کولیس، چراغ قوه ذره بین باشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات طراحی شده کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های راهنما جوش – نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با عیوب اصلی جوش مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

آشنایی با پنج دستورالعمل برای حصول کیفیت در جوش ساختمانی

دیدگاهتان را بنویسید