آزمون آزمایشی اجرا معماری منطبق با آزمون بهمن 94 با پاسخ تشریحی

آزمون آزمایشی اجرا معماری منطبق با آزمون بهمن 94 با پاسخ تشریحی

دوستان عزیز رشته معماری داوطلب آزمون اجرا میتوانند دو دوره آزمون آزمایشی اجرا معماری منطبق با آزمون 1394 با پاسخ تشریحی رو از زیر تهیه کنند

جزوه چهارم:دو دوره آزمون آزمایشی اجرا معماری منطبق با آزمون 1394 با پاسخ تشریحی

آزمون آزمایشی اجرا معماري 1
تهیه شده:خانه عمران اشراق
مؤلف: جوادرحمانی، انسیه قربان نژاد

دانلود رایگان نمونه آزمون آزمایشی اجرا معماری 1

دانلود رایگان نمونه آزمون آزمایشی اجرا معماری 2

 

دیدگاهتان را بنویسید