آشنایی با وسایل و تجهیزات حفاظت فردی مطابق با مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با وسایل و تجهیزات حفاظت فردی مطابق با مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا – Safety and Precautions in Construction )که جزو منابع آزمون رشته عمران (اجرا و نظارت)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی، نظارت و اجرا)، تاسیسات برقی (نظارت و اجرا)، شهرسازی و نقشه برداری می باشد. در این نوشتار به بررسی وسایل و تجهیزات حفاظت فردی می پردازیم.

آشنایی با وسایل و تجهیزات حفاظت فردی مطابق با مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان

وسایل و تجهیزات حفاظت فردی:

کلاه ایمنی، ماسک تنفسی، کوشی حفاظتی و حمایل بند کامل بدن.

کارفرما موظف است وسایل حفاظت فردی فوق را متناسب با نوع عوامل زیان آور محل کار، تهیه و در اختیار افراد خویش فرما، کارگران و سایر کسانی که در کارگاه ساختمانی فعالیت دارند قرار دهد.

نکات ایمنی در خصوص وسایل و تجهیزات حفاظت فردی:

الف) کلیه وسایل و تجهیزات حفاظت فردی باید به طور مستمر توسط شخص یصلاح بازرسی و کنترل شده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض شوند.

ب) کلیه وسایل حفاظت فردی که قبلا مورد استفاده قرار نگرفته اند، باید قبل از اینکه در اختیار کارگران قرار گیرند توسط اشخاص ذیصلاح کنترل و اجازه استفاده از آنها داده شود.

پ) برای کارهایی از قبیل جوشکاری، سیم کشی، و یا هر نوع کار دیگر در ارتفاع که امکان تعبیه سازه های حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگران وجود نداشته باشد، باید حمایل بند کامل بدن، طناب مهار و سایر وسایل توقف کننده در اختیار کارگران قرار داده شود.

ت) کارگرانی که در عمق چاه کار می کنند، باید مجهز به حمایل بند کامل بدن و طناب مهار باشند.

ث) به هنگام جوشکاری، برشکاری، ماسه پاشی، بتن پاشی و نظایر آن که نوع کار باعث خطرهایی برای سرو صورت و چشم کارگران می شود، باید عینک ایمنی و سپر محافظ صورت استاندارد، مناسب با نوع و خطرهای مربوط تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.

ج) در محیط های کاری که احتمال وجود تابش های نوری، گرد و غبار و گازها و بخارات مضر وجود دارد، باید جهت پیشگیری از عوارض چشمی، حساسیت و سوزش چشم، عینک های حفاظتی مناسب تهیه و در اختیار کارگران قرار گیرد.

چ) در مواردی که جلوگیری از انتشار گرد و غبار گازها و بخارهای شیمیایی زیان آور و یا تهویه محیط آلوده به مواد مزبور، از لحاظ فنی امکان پذیر نباشد، باید ماسک تنفسی حفاظتی استاندارد، متناسب با نوع کار در اختیار کارگران قرار گیرد.

ح) ماسک تنفسی قبل از انکه در اختیار فرد دیگری قرار گیرد باید با آب نیم گرم و صابون شسته و کاملا ضدعفونی گردد.

خ) در عملیات بتن ریزی و در مواردی که کار ساختمانی الزاما در آب انجام می شود، به منظور حفاظت پای کارگران در مقابل بتن، رطوبت آب و از این قبیل چکمه یا نیم چکمه لاستیکی استاندارد تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.

د) دستکش عایق الکتریسیته استاندارد به منظور حفظ جان کارگران برق کار به هنگام کار در معرض خطر برق گرفتگی قرار دارند تهیه شود.

ذ) لباس کار باید متناسب با بدن کارگر استفاده کننده بوده و هیچ قسمت آن آزاد نباشد، جیب های آن کوچک و تعداد آنها کم و همچنین شلوار آن باید بدون دوبل باشد.

ر) حفاظ گوشی حفاظتی باید همه روزه تمیز شود مگر اناع یکبار مصرف آن که بعد از استفاده دور انداخته می شوند.

ز) به منظور حفاظت قسمت های پایینی ساق پای کارگزانی که در معرض پاشش فلزات یا جرقه های جوشکاری یا برشکاری قرار دارند باید گتر حفاظتی مناسب تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر بر مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از مطالب جمع آوری شده در سایت کلیدواژه استفاده نمایند: 

نمونه سوالات ( تست های تالیفی ) مبحث ۱۲ ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )

آزمون آنلاین مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزشی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

آشنایی با ایمنی تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی مطابق با مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید