ساماندهی نظارت بر ساختمان ها در خوزستان

ساماندهی نظارت بر ساختمان

ساماندهی نظارت بر ساختمان ها در خوزستان

به گزارش کلید واژه به نقل از سایت نظام مهندسی ساختمان کشور،دکتر بهنام برومند زاده رییس  سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان ، از ساماندهی نظارت بر ساختمان ها خبر داد،دکتر بهنام برومند زاده بیان کرد :با اجرای  شیوه نامه جدید تمدید، انصراف و جانشینی مهندسان ناظر شاهد ساماندهی نظارت بر ساختمان ها خواهیم بود

وی افزود ،این شیوه نامه که تصویب هیات مدیره سازمان استان رسیده است،  امور مربوط به تمدید نظارت بر ساختمانها  را ساماندهی کرده که امیدواریم  مشکلات قانونی موجود در این فرآیند که تاکنون وجود داشته مرتفع  گردد.

پرداخت حق الزحمه ناظران در مدت تمدید نظارت با تعرفه ی روز

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در خصوص مزایای این طرح گفت : پرداخت حق الزحمه ناظران در مدت تمدید نظارت با تعرفه ی روز، پرداخت عوارض سازمان برای کلیه کارهای تمدید نظارت و افزایش  درآمد سازمان ،حذف هرگونه مراوده مالی بین مالکین و مهندسان ناظر در راستای توصیه اکیدبر اجرای  مقررات ملی ساختمان ، تشویق مهندسان ناظر جهت تمدید نظارت پس از پایان دوره نظارت هر ساختمان و جلوگیری از انصراف آنان و درنتیجه افزایش کیفیت و استمرار نظارت مهندسان بر کارهایی که نظارت آن را از ابتدا برعهده داشته اند ،حذف واسطه گری در امور انصراف و جانشینی مهندسان ناظر، رعایت سقف مجاز تعداد و ظرفیت کار در تعهد، برای مهندسان ناظر، برقراری عدالت و وحدت رویه بین مهندسان ناظر در انتخاب کارهای جانشینی نظارت، با استفاده از سامانه ارجاع نظارت در اینگونه کارها

حفظ حقوق مالکین در تمدید و جانشینی و عدم امکان بلاتکلیفی ساختمان پس از پایان مدت نظارت ناظران.بخش هایی از مزیت اجرای این شیوه نامه محسوب می شود

اجرای این شیوه نامه از ابتدای ابان ماه خواهد بود و کلیه اعضاء محترم جهت اطلاع از جزییات این شیوه نامه میتوانند به سایت سازمان استان مراجعه نمایند.

منبع: سایت سازمان نظام مهندسی کشور به نشانی http://www.irceo.net/

دیدگاهتان را بنویسید