آشنایی با بهداشت کار، محیط زیست در کارگاه ساختمانی

آشنایی با بهداشت کار، محیط زیست در کارگاه ساختمانی

آشنایی با بهداشت کار، محیط زیست در کارگاه ساختمانی

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا – Safety and Precautions in Construction )که جزو منابع آزمون رشته عمران (اجرا و نظارت)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی، نظارت و اجرا)، تاسیسات برقی (نظارت و اجرا)، شهرسازی و نقشه برداری می باشد. در این نوشتار به بررسی بهداشت کار و محیط زیست می پردازیم.

نکات ایمنی بهداشت و محیط زیست در کارگاه های ساختمانی:

الف) مواد شیمیایی و ترکیبات مورد استفاده در محل های کار از قبیل ظروف حاوی حلال ها، مواد قابل اشتعال و احتراق، اسیدها و سایر مواد مورد استفاده باید دارای برچسب بوده و فقط برای مصرف روزانه نگهداری شود.

ب) مواد و ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در کارگاه های ساختمانی باید دارای برگه اطلاعات ایمنی مواد باشد و یک نسخه از آن در داخل کارگاه ساختمانی نگهداری شود.

پ) در عملیات ساختمانی، به کارگرانی که به طور مستمر با گچ، سیمان یا سایر مواد آلوده کننده تماس مستقیم دارند باید یک بار برای هر شیفت شیر داده شود.

ت) در صورتیکه میزان آلاینده در محل کار و یا اطراف از مواجهه مجاز بیشتر باشد کارفرما مکلف به پیش بینی تمهیدات لازم برای کاهش میزان آلاینده ها می باشد.

ث) سازنده باید دستورالعمل اجرایی در وضعیت بحراین و خطرناک را با توجه به نوع کار، شرایط محیطی و موقعیت پروژه تدوین کند تا به موقع در جهت واکنش به شرایط اضطراری به اجرا بگذارد.

ج) رها سازی هر گونه نخاله، فاضلاب و پسماندهای باقی مانده از فرآیندهای عملیات ساختمانی در محیط زیست ممنوع است. دفع اینگونه مواد و ضایعات باید مطابق با قانون مدیریت پسماندها انجام پذیرد.

چ) سازنده باید در کارگاه های ساختمانی با بعد کارگری بیش از ۲۰۰ نفر نسبت به تشکیل خانه بهداشت اقدام نموده و امکانات لازم جهت ارائه کمک های اولیه و خدمات بهداشت کار را فراهم نماید.

ح) در هر کارگاه ساختمانی باید به ازای هر ۲۵ نفر کارگر، حداقل یک توالت و روشویی بهداشتی و محصور، با آب و وسایل کافی شستشو ساخته و آماده شود. در هر حال در هر کارگاه ساختمانی احداث حداقل یک توالت و روشویی الزامی است.

خ) کلیه محل های کار، رختکن، سرویس های بهداشتی، اقامت، استراحت و غذاخوری کارگران، باید به طور طبیعی یا مصنوعی تهویه شوند، به گونه ای که هوای کافی و سالم برای محل های فوق فراهم شود.

د) در هر کارگاه ساختمانی باید متناسب با فضای کارگاه محلی سرپوشیده و بهداشتی، برای تعویض و نگهداری لباس کارگران فراهم شود.

ذ) آب آشامیدنی باید از منابع بهداشتی تایید شده تهیه شود و کلیه نکات بهداشتی از نظر سالم نگه داشتن مخازن و ظروف نگهداری آب رعایت گردد.

ر) حمل و نقل دستی و جابجایی بار باید مطابق آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار مصوب شورای عالی حفاظت فنی و آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر بر مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از مطالب جمع آوری شده در سایت کلیدواژه استفاده نمایند: 

نمونه سوالات ( تست های تالیفی ) مبحث ۱۲ ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )

آزمون آنلاین مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزشی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

آشنایی با ایمنی تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی مطابق با مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با وسایل و تجهیزات حفاظت فردی مطابق با مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید