آشنایی با شرایط اخذ پروانه اشتغال به کار کاردانی و معماران تجربی

آشنایی با شرایط اخذ پروانه اشتغال به کار کاردانی و معماران تجربی

آشنایی با شرایط اخذ پروانه اشتغال به کار کاردانی و معماران تجربی

قانون نظام مهندسی ساختمان از منابع آزمون صلاحیت های اجرا و نظارت رشته عمران و معماری، ترافیک، شهرسازی، نقشه برداری و صلاحیت های طراحی، نظارت، اجرا رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی شرایط اخذ پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی می پردازیم.

شرایط اخذ پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی:

برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی، دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی در صورت قبول در آزمون علمی و عملی در یکی از رشته های موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجه پایه ۳، پایه ۲ و پایه ۱ به شرح زیر صادر می شود:

الف) برای دارندگان مدرک کاردانی فنی مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی از رشته های موضوع قانون با:

-داشتن ۵ سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه ۳٫

-جهت ارتقا از پایه ۳ به پایه ۲ داشتن ۴ سال و از پایه ۲ به پایه ۱ داشتن ۶ سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضوروی است.

ب) برای دارندگان مدرک کاردانی فنی سایر وزارتخانه ها موسسات دولتی در یکی از رشته های موضوع قانون با:

-داشتن ۶ سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال کار به کاردانی پایه ۳٫

-جهت ارتقا از پایه ۳ به پایه ۲ داشتن ۴ سال و از پایه ۲ به ۱ داشتن ۶ سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

پ) برای دارندگان مدرک دیپلم فنی در یکی از رشته های موضوع قانون با:

-داشتن ۷ سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه ۳٫

-داشتن ارتقا از پایه ۳ به پایه ۲ داشتن ۵ سال و از پایه ۲ به پایه ۱ داشتن ۶ سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

ت) برای دارندگان سایر مدارک تحصیلی و معماران تجربی در یکی از رشته های موضوع قانون با :

-داشتن ۸ سال سابقه کار و تجربه مفید براساس مدارک تحصیلی و تجربی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه ۳٫

-جهت ارتقا از پایه ۳ به پایه ۲ داشتن ۵ سال و از پایه ۲ به ۱ داشتن ۶ سال سابقه کار در پایه قبلی وموفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین قانون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات اصلاحیه قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوال قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر۹۶

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آشنایی با پروانه اشتغال به کار مهندسی مطابق قانون نظام مهندسی

آشنایی با مجازات های انتظامی مطابق قانون نظام مهندسی

آشنایی با شرایط احراز صلاحیت اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی استان

دیدگاهتان را بنویسید