برگزاری جلسه کمیسیون رؤسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها

جلسه کمیسیون رؤسای سازمانهای نظام مهندسی

برگزاری جلسه کمیسیون رؤسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها

به گزارش کلید واژه به نقل از  روابط عمومی شورای مرکزی، جلسه کمیسیون رؤسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها با حضور رییس ،هیأت رئیسه ومشاوران شورای مرکزی در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۸/۲ در محل سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.

بخش اول جلسه به سخنان پیش از دستور اختصاص یافت که مواردی مانند بالابردن کیفیت خدمات مهندسی درسازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها و نحوه ارزیابی گزارش ناظران  و همچنین مکاتبات و نظام نامه هایی که به استانها ابلاغ شده والزام به رعایت مقررات ملی ساختمان  از ان جمله بود.

در ادامه نیز رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به موارد مطرح شده پاسخ داد.

همچنین در بخشی دیگر، مسایل مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها  موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت و برنامه ریزی لازم جهت وحدت رویه  با مشارکت کلیه استانها انجام شد.

 بخش اول جلسه به سخنان پیش از دستور اختصاص یافت که مواردی مانند بالابردن کیفیت خدمات مهندسی درسازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها و نحوه ارزیابی گزارش ناظران  و همچنین مکاتبات و نظام نامه هایی که به استانها ابلاغ شده والزام به رعایت مقررات ملی ساختمان  از ان جمله بود.

دیدگاهتان را بنویسید