آشنایی با الزامات فضاهای اقامتی واقع در زیرزمین و فضاهای الحاق شده به اتاق ها و فضاهای اقامت

آشنایی با الزامات فضاهای اقامتی واقع در زیرزمین و فضاهای الحاق شده به اتاق ها و فضاهای اقامت

آشنایی با الزامات فضاهای اقامتی واقع در زیرزمین و فضاهای الحاق شده به اتاق ها و فضاهای اقامت

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات فضاهای اقامتی واقع در زیرزمین و فضاهای الحاق شده به اتاق ها و فضاهای اقامت می پردازیم.

الزامات فضاهای اقامتی واقع در زیرزمین و فضاهای الحاق شده به اتاق ها و فضاهای اقامت:

اتاق های زیرزمین، با رعایت شرایط زیر می توانند به عنوان فضای اقامتی که تامین نور طبیعی در آن الزامی است، استفاده شوند:

الف) از فضاهایی که کف آن ها پایین تر از سطح زمین باشد، در صورتی که دارای نورگیری و تهویه لازم از فضای باز باشند و سایر الزامات مربوط به فضا یا تصرف مورد نظر، به ویژه از نظر همجواری، ارتفاع، مساحت، دسترس و خروج، در آن ها رعایت شده باشد، می توان با رعایت حداقل سطح تامین نور و هوای الزامی جهت اقامت و اشتغال استفاده نمود.

ب) اگر متوسط ارتفاع تراز زیر سقف فضای زیرزمین از سطح زمین طبیعی (معبر یا حیاط) کمتر از ۰/۹ متر باشد، جهت استفاده برای اقامت یا اشتغال، باید با تایید شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مجراهای خارجی نور و هوا در کنار دیوار خارجی، در حیاط ها پیش بینی شود.

پ) تعبیه گودال باغچه در داخل حیاط اصلی ساختمان ها، جهت تامین نور و تهویه فضای سکونت و اشتغال در زیرزمین در صورت عدم مغایرت با ضوابط طرح های مصوب توسعه و عمران شهری و انطباق با سایر مقررات ملی ساختمان مجاز است.

ث) اتاق های منضم به فضاهای اقامت، در صورتی که حداقل ۸۰ درصد دیوار مشترک آن با فضای اصلی باز باشد، نیاز به نور و هوای مستقل ندارد و برای محاسبه نور و هوای لازم، سطح اتاق منضم، به سطح فضای اصلی افزوده می شود. در غیر اینصورت فضای الحاق شده باید مطابق نوع استفاده، از نور گیری و تهویه لازم مطابق این مقررات برخوردار باشد.

ج) در حالتی که کمتر از ۸۰ درصد دیوار مشترک فضای منضم به فضای اقامت اصلی باز باشد، باید هر دو فضا از ورودی مستقل نیز برخوردار باشند.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای پخت و آشپزخانه ها مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات اجرایی دیوارها، کف و سقف و نازک کاری و پوشش سقف

آشنایی با الزامات فضاهای راهروها مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات راه پله ها مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید