آشنایی با الزامات لوله کشی سوخت مایع

آشنایی با الزامات لوله کشی سوخت مایع

آشنایی با الزامات لوله کشی سوخت مایع

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات لوله کشی سوخت مایع می پردازیم.

آشنایی با الزامات لوله کشی سوخت مایع

الزامات لوله کشی سوخت مایع:

الف) سیستم سوخت رسانی باید برای حداکثر مصرف سوخت و نیز حداکثر فشاری که برای تعغیه مشعل لازم است، طراحی و اجرا شود.

ب) چنانچه روی لوله انتقال سوخت مایع، غیر از پمپ مشعل، پمپ دیگری نصب می شود، این پمپ باید از نوع جابجایی مثبت باشد.

پ) در صورت نصب گرم کن سوخت مایع بر روی سیستم سوخت رسانی، باید روی لوله خروجی از گرم کن، شیر اطمینان فشار نصب شود، تا اگر فشار ناشی از انبساط سوخت مایع از فشار طراحی سیستم بالاتر رود، شیر اطمینان به طور خودکار باز شود و سوخت مایع اضافی را خارج کند.

ت) پمپ سوخت مایع باید به طور خودکار روشن و خاموش شود، تا در مواقعی که کار پمپ لازم نباشد، خاموش بماند.

ث) بر روی خطوط لوله کشی سوخت مایع و در نقاط زیر باید شیر قطع و وصل قابل دسترسی نصب شود:

ث-۱)خط تغیه سوخت مایع به هر مشعل، در نقطه ای نزدیک به مشعل

ث-۲) خط لوله از مخزن به داخل ساختمان، در نقطه ورود لوله به داخل ساختمان

ث-۳) خط لوله خروجی از مخزن ذخیره روی زمین داخل یا خارج ساختمان، در نقطه ای نزدیک به مخزن

ث-۴) خط لوله تخلیه مخزن روی زمین داخل یا خارج ساختمان، در نقطه ای نزدیک به مخزن

ج) لوله و دیگر اجزای لوله کشی که در خاک مدفون می شوند، باید دست کم در عمق ۴۵۰ میلیمتر (۱۸ اینچ) از سطح زمین قرار گیرند و در برابر رطوبت و خوردگی حفاظت شوند.

چ) اگر لوله در زمینی نصب می شود که سطح آب زیرزمینی بالاست و یا در معرض سیل احتمالی قرار دارد،باید لوله و دیگر اجزای لوله کشی در برابر نیروهای هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک وارده مقاوم باشند و در محل نصب محکم و ثابت شوند.

ح) لوله زیرزمینی باید در مسیری نصب شود که دست کم ۵۰۰ میلی متر (۲۰ اینچ) از اسکلت ساختمان فاصله داشته باشد. مسیر لوله کشی زیرزمینی باید طوری انتخاب شود که زیر لوله خارج از خط ۴۵ درجه رسک شده از سطح باربر پی قرار گیرد.

خ) در صورت نیاز به خم کاری باید لوله برای انجام خمکاری مناسب و تایید شده باشد. خمکاری لوله باید با تجهیزات مورد تایید انجام شود. شعاع خمکاری نباید از حد مجاز برای ساختار لوله کمتر باشد.

د) تکیه گاه و بست لوله باید از جنس لوله باشد تا از خوردگی ناشی از اثر گالوانیک جلوگیری شود.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید

آشنایی با الزامات نصب مخزن دفنی سوخت مایع

آشنایی با الزامات نصب مخزن سوخت مایع در خارج از ساختمان و بر روی زمین

دیدگاهتان را بنویسید