کلید واژه عمران محاسبات ویژه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۸

کلید واژه محاسبات عمران

کلید واژه عمران محاسبات ویژه آزمون نظام مهندسی مهر ۹۸ منتشر شد

کلید واژه محاسبات عمران آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۸ دارای منابع زیر میباشد

(منابع کلیدواژه عمران محاسبات : مباحث ۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱واژه های کتاب استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۴ ،گودبرداری و سازه نگهبان )
واژگان کلیدی آزمون محاسبات عمران اسفند ۹۸

منابع کلید واژه بر اساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان میباشد

کلیدواژه محاسبات عمران ۳ستونه  (دانلود نمونه ۳ ستونه)

************************************************

دوستانی که امکان خرید آنلاین کلیدواژه محاسبات عمران را ندارند میتوانند مبلغ مورد نظر را به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۸۵۱۴۱۴۰۶ (بانک ملت) به نام جعفر صبری واریز نموده و سپس شماره فیش و شماره کارت واریزی، ایمیل خود را به شماره ۰۹۱۵۱۳۶۱۳۴۴ و یا ایمیل sabri.jafar64@yahoo.com ارسال نمایند تا در کمتر از ۴ ساعت فایل کلید واژه برای آنان ارسال شود

کلید واژه منابع آزمون نظام مهندسی مهر ۹۸ تمام رشته ها

کلید واژه عمران محاسبات ویژه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۸

 

منابع آزمون نظام مهندسی برای کلید واژه محاسبات عمران:

• مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲)
• مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- (۱۳۹۲)
• مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- (۱۳۹۲)
• مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه )- ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲)
• مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )- (۱۳۹۲)
• مبحث یازدهم ( طرح و اجرای صنعتی ساختمان ) – (۱۳۹۲)
• آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰-) ویرایش چهارم
•  گودبرداری و سازه های نگهبان*

دیدگاهتان را بنویسید