معرفی شیشه های نانویی مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶

معرفی شیشه های نانویی مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶

معرفی شیشه های نانویی مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان مصالح و فرآورده های ساختمانی از منابع آزمون صلاحیت های (نظارت، اجرا) رشته عمران و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به معرفی شیشه های نانویی مورد استفاده در صنعت ساختمان می پردازیم.

معرفی شیشه های نانویی:

الف) شیشه های کم گسیل:قادر به کاهش انتشار امواج گرمایی با طول موج بلند هستند. این شیشه ها دارای دو مشخصه کلی هستند:۱) شفاف بودن نسبت به نور مرئی و توانایی بالا در عبور نور مرئی، ۲) قابلیت بازتابش زیاد اشعه مادون قرمز

ب) شیشه های ترموکرومیک: شیشه های هستند که ویژگی های انتقال نور آن ها با تغییر دما و حرارت، به صورت برگشت پذیر تغییر می کند. کاربرد این شیشه ها در ساختمان، در و پنجره هایی است مه به منظور تنظیم دمای اتاق مورد استفاده قرار می گیرند.

پ) شیشه های فوتوکرومیک: شیشه هایی هستند که ویژگی های انتقال نور آن ها بسته به شدت تابش و طول موج نور ورودی، به صورت برگشت پذیر تغییر می کند. مراکز رنگی شیشه های فوتوکرومیکدر اثر تابش شدید اشعه فرابنفش و امواج مرئی با طول موج کوتاه، فعال می شوند و تغییر رنگ می دهند.

ت) شیشه های الکتروکرومیک: شیشه هایی هستند که ویژگی های انتقال نور آن ها در اثر اعمال میدان الکتریکی به صورت برگشت پذیر تغییر می کند. این شیشه ها در ساختمان در و پنجره هایی است که میزان عبور اشعه مادون قرمز با اعمال میدان الکتریکی تغییر می کند و معمولا برای تنظیم دمای اتاق به کار می روند. این شیشه ها، شیشه های اختفا نیز نامیده می شوند. این شیشه ها از یک پوشش پنج لایه به ضخامت تقریبا یک میکرومتر تشکیل شده است که بر روی سطح شیشه بازنشانی شده است.

ث) شیشه های خود تمیزشونده: شیشه هایی هستند که براساس عملکردهای مختلفی که وابسته به ویژگی های سطحی و نوع آن ها است، کمتر کثیف می شوند و در صورت کثیف شدن آلودگی های روی آن ها به راحتی شسته و برداشته می شود. این شیشه ها از نظر ویژگی های سطحی شیشه به دو دسته کلی تقسیم می شوند:۱) شیشه های آبدوست خود تمیزشونده، ۲) شیشه های فوق آبگریز خود تمیزشونده

ج) شیشه های ضد انعکاس: دارای پ.ششی هستند که باعث کاهش انعکاس و افزایش عبور نور از سطح شیشه می شود. پوشش های ضد انعکاس معمولا از لایه های متناوب دی الکتریک با ضرایب شکست بالا و پایین تشکیل می شوند که در این میان استفاده از لایه های اکسید تیتانیوم و سیلیس رایج تر است.

چ) شیشه های ضد اثر انگشت: شیشه هایی هستند که به خاطر وجود نانوذرات در ساختار آن ها و ایجاد خواص سطحی ویژه مانند آب گریزی، در مقابل چسبیدن آلودگی ها (چربی پوست یا سبوم و دیگر آلودگی های روی انگشت) مقاومت نشان می دهند.

ح) شیشه های ضد مه: تشکیل مه روی سطح شیشه زمانی اتفاق می افتد که رطوبت موجود در هوا روی سطح سردتر شیشه دچار میعان شده و قطره های آب تشکیل دهد. این قطرات که دارای اندازه هایی از چند میکرومتر تا چند میلیمتر هستند، تمایل به پخش نور، انعکاس ساده یا انعکاس آن به صورت تصادفی دارند.

خ) شیشه های ضد خراش: شیشه هایی هستند که مقاومت به خراش آن ها با استفاده از پوشش هایی همچون پوشش های حاوی نانوذرات یا نانوکامپوزیت های مختلف بهبود یافته باشد.

د) شیشه های ضد غبار: آن دسته از عوامل مخرب که باعث رسوب خاک روی سطح می شوند، غبارگیری نامیده می شوند. دمای بالا، چرخه های دمایی، تابش فرابنفش، رطوبت و بارهای مکانیکی مثال هایی از این عوامل مخرب هستند.

ذ) شیشه های سولار کنترل: شیشه هایی هستند که توانایی انعکاس یا جذب پخش نزدیک به مادن قرمز از طیف تابش خورشیدی را دارند و در عین حال توانایی بالا در عبور نور مرئی از ویژگی های لازم آن ها است.

ر) شیشه های آبگریز و فوق آبگریز: شیشه هایی هستند که دارای پوششی با انرژی سطحی پایین هستند و میزان ترشوندگی آن ها ناچیز است. زاویه تماس آب بیان مستقیمی برای تعریف ترشوندگی یک سطح است.

ز) نانو شیشه های رنگی: شیشه هایی هستند که برای رنگ کردن آن ها از نانوکریستال های فلزی و غیرفلزی استفاده می شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان مصالح و فرآورده های ساختمانی (تست های تالیفی)

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۵ مقررات ملی (مصالح و فرآورده های ساختمانی)

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۵ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۵ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

آشنایی با فرآورده های سیمانی مورد استفاده در ساختمان بر اساس مبحث ۵

آشنایی با فلزات غیرآهنی مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ویرایش سال ۹۶

معرفی نانو مواد مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید