آشنایی و دانلود راهنمای طراحی دیوارهای حائل (نشریه ۳۰۸)

آشنایی و دانلود راهنمای طراحی دیوارهای حائل (نشریه ۳۰۸)

به گزارش کلیدواژه و به نقل از دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان صلاحیت های جدیدی به رشته عمران اضافه شده است. یکی از این صلاحیت ها، صلاحیت طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان است. برای احراز این صلاحیت حتما شرکت کنندگان باید دارای صلاحیت پایه یک نظارت یا اجرا و حداقل پایه دو محاسبات باشند همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری خاک و پی هم باشند.

در این نوشتار قصد بر آن داریم که به معرفی نشریه ۳۰۸ تحت عنوان راهنمای طراحی دیوارهای حائل بپردازیم این نشریه یکی از منابع آزمون صلاحیت طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان می باشد.

این نشریه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تدوین شده است و از تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ رعایت مفاد این نشریه الزامی است.

نشریه ۳۰۸ شامل ۱۴ فصل به شرح ذیل می باشد.

فصل اول:معرفی

در این فصل انواع دیوارها، شالوده ها، ضوابط خاص دیوارهای سیل بند و ضوابط ژئوتکنیکی و سازه ای معرفی می شود.

فصل دوم: رده بندی دیوارهای حایل 

در فصل دوم انواع دیوارهای حایل (صلب، انعطاف پذیر)، انواع دیوارهای سیل بند و ساحلی (سیل بند صلب و سیل بند انعطاف پذیر) و همچنین مبانی طراحی آنها بیان شده است.

فصل سوم:نیروهای موثر بر دیوارهای حایل و سیل بند

در فصل سوم نیروهای موثر وارده بر دیوارهای حایل و سیل بند (بار مرده، وزن خاک، فشار جانبی خاک، فشار آب زیرزمینی، فشار برخاست، فشار به علت سربار، فشار برخورد امواج، نیروهای ناشی از زلزله و نیروی یخ) بیان شده است.

فصل چهارم: پایداری دیوارهای حایل

در این فصل ترکیبات بارگذاری، ضوابط پایداری، واژگونی، تحلیل پایداری لغزشی، کنترل ظرفیت باربری بستر، روند طراحی، فرآیند تعیین زاویه بحرانی سطح لغزش برای گوه در لایه پایینی خاکریز لایه ای و استخراج ضرایب فشار برای حل مسایل فشار جانبی خاک مطرح شده است.

فصل پنجم: ظرفیت باربری پی دیوار

در فصل پنجم رابطه ظرفیت باربری، فشار موثر سربار، تاثیر آب زیرزمینی، ترکیب ضرایب، گسیختگی موضعی، نشست، لغزش عمیق و پتانسیل روانگرایی مطرح شده است.

فصل ششم:ملاحظات اجرایی

این فصل شامل، آماده سازی بستر شالوده، مصالح بتن، قابلیت اجرا، درزها، خاکریز پشت دیوار، زهکشی و دلایل عملکرد نامناسب دیوارهای حایل می باشد.

فصل هفتم: دیوارهای سیل بند 

در این فصل مبانی بارگذاری، کنترل نشت، ملاحظات پی، انواع بلوک ها، اتصال بین دیوار سیل بند و خاکریز سیل بند، نوارهای آب بند، درزهای انقباضی و انبساطی، ملاحظات محلی، ابزاربندی، الزامات آیین نامه های استفاده و نگهداری از سیل بند، نظارت بر دیوارهای سیل بند موجود و روش های مرمت بیان گردیده است.

فصل هشتم:دیوارهای وزنی و بنایی

در فصل هشتم ضوابط ظرفیت باربری پی، مصالح، بارهای طراحی، تناسب اولیه، ترکیبات بارگذاری، مثال محاسبات پایداری دیوارهای حایل وزنی مطرح شده است.

فصل نهم:دیوارهای طره ای بتن مسلح

در فصل نهم ظرفیت باربری پی، پوشش آرماتور، بارهای طراحی، مصالح، ترکیبات بارگذاری، طراحی سازه ای، طراحی بتن مسلح، مثالی از محاسبات دیوارهای طره ای بتن مسلح بیان شده است.

فصل دهم:دیوارهای حائل مهار شده (سپرها)

در این فصل به معرفی سپرها، احداث دیوارهای حایل با سپرکوبی، سپرهای مهار شده، مهارها و مثالی از محاسبات عمق نفوذ اساس مقطع سپرهای پرداخته شده است.

فصل یازدهم:سیستم های نوین دیوارهای حایل

در فصل یازدهم به معرفی سیستم دیوارهای حایل نوین، سیستم های جایگزین دیوار حایل، دیوارهای صندوقه ای پیش ساخته بتنی پرداخته شده است.

فصل دوازدهم:خاک مسلح با تسمه های فولادی

در این فصل مشخصلا اجزای تشکیل دهنده خاک مسلح، دوام، رفتار خاک مسلح، روش طراحی، رفتار لرزه ای خاک مسلح و مثالی از محاسبات دیوارهای خاک مسلح با تسمه فولادی مطرح شده است.

فصل سیزدهم:خاک مسلح با مصنوعات پلیمری

در این فصل مزایا و معایب دیوارهای ژئوسنتتیک، اجرای دیوارهای ژئوسنتتیک، وصله دیوارهای ژئوسنتتیک، دیدگاه آیین نامه FHWA در خصوص خاک مسلح و مثالی از محاسبات دیوارهای خام کسلح با ژئوگرید مطرح شده است.

فصل چهاردهم:طراحی لرزه ای دیوارهای حایل

در فصل چهاردهم به شکست لرزه ای انواع حایل ها، پاسخ دینامیکی دیوارهای حایل، فشارهای لرزه ای وارد بر حایل ها، دیوارهای خاک مسلح، دیوارهای حایل و خاک های روانگرا و نمودارهای طراحی فشار فعال و مقاوم خاک اشاره شده است.

دواطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای موفقیت در آزمون می توانند از منابع مطالعاتی زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

تست های تالیفی آزمون نظام مهندسی

فیلم های آموزشی همه رشته ها

سوالات آزمون نظام مهندسی

اطلاعیه ثبت نام آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ۱۴۰۰ (ورود به صلاحیت حرفه ای مهندسان)

برای دانلود فایل دستورالعمل اجرای گودبرداری های ساختمانی روی دکمه دانلود زیر کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید