آشنایی با نکات عمومی در طراحی سیستم روشنایی داخلی

آشنایی با نکات عمومی در طراحی سیستم روشنایی داخلی

آشنایی با نکات عمومی در طراحی سیستم روشنایی داخلی

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان) جزو منابع رشته معماری (نظارت و اجرا) و همچنین رشته عمران (اجرا) و همچنین صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات برقی می باشد.

در این نوشتار به بررسی نکات عمومی در طراحی سیستم روشنایی داخلیمی پردازیم.

نکات عمومی در طراحی سیستم روشنایی داخلی:

الف) استفاده از لامپ های با راندمان بالا (لومن بر وات) که مناسب فضا و یا حل کار مربوطه باشد.

ب) استفاده از لامپ های با طول عمر زیاد

پ) از لامپ های با رنگ نور و شاخص نور مناسب کاربری فضا و شرایط استفاده از فضایی که سیستم روشنایی برای آن طراحی می گردد، استفاده شود.

ت) برای تامین شدت روشنایی مورد نیاز از چراغ های با ضریب بهره بالا و مناسب با شرایط و کاربری فضا استفاده شود.

ث) استفاده از چراغ ها با لامپ های مناسب با توجه به شرایط کاربری فضاهای درمانی و بهداشتی (فضاهای درمانی و بیمارستانی) مدنظر قرار گیرد.

ج) در طراحی سیستم روشنایی فضاها، باید به موضوع خیرگی حاصل از سیستم روشنایی توجه شده و از چراغ های مناسب با هدف کاهش آن استفاده گردد.

چ) در صورت استفاده از لامپ های تخلیه در گاز (از قبیل لامپ گازی، بخار جیوه، بخار سدیم، متال هالید) به زمان مورد نیاز برای رسیدن لامپ به لومن نامی به هنگام روشن شدن مجدد و یا قطع و وصل برق توجه شده و در صورت نیاز تمهیدات لازم برای تامین روشنایی حداقل، برای این وقفه زمانی در سیستم روشنایی پیش بینی شود.

ح) استفاده از سیستم کنترل و فرمان فتوسل و یا تایمر جهت قطع و وصل مدارهای روشنایی در زمان های معین برای محوطه ها و یا فضاها.

خ) استفاده از حسگر حرکت و یا حضور جهت قطع و وصل مدارهای روشنایی در حالت حضور و عدم حضور افراد

د) در طراحی سیستم روشنایی باید بیشتر به تامبن شدت روشنایی مورد نیاز موضع کار و یا سطح کار (محدوده کار و فعالیت) توجه شده و چنانچه شرایط کاربری فضا ایجاب نماید از تامین شدت روشنایی عمومی مورد نیاز برای کل سطح فضا، پرهیز گردد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای  تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ مقررات ملی آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

آشنایی با انتخاب تجهیزات الکتریکی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید