آشنایی با دستورالعمل اجرای گودبرداری های ساختمانی مصوبه سال ۱۳۹۱ + دانلود فایل

دستورالعمل اجرای گودبرداری های ساختمانی

آشنایی و دانلود فاسل دستورالعمل اجرای گودبرداری های ساختمانی مصوبه سال ۱۳۹۱

به گزارش کلیدواژه و به نقل از دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان یکی از صلاحیت اضافه شده برای رشته عمران در آزمون اردیبهشت ماه صلاحیت طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان است. منابع آزمون این صلاحیت علاوه بر مباحث مطرح شده برای آزمون محاسبات عمران راهنمای طراحی دیوار حائل و دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی است. یادآور می شود که برای احراز این صلاحیت حتما شرکت کنندگان باید دارای صلاحیت پایه یک نظارت یا اجرا و حداقل پایه دو محاسبات باشند همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری خاک و پی هم باشند.

در این نوشتار به بررسی دستورالعمل اجرایی گودبرداری ساختمانی مصوب سال ۱۳۹۱ می پردازیم.

این دستورالعمل از تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ به عنوان بخشی از مقررات ملی ساختمان و جهت اجرا ابلاغ رسمی شده است. شامل ۴ فصل و ۲۳ ماده به شرح ذیل می باشد.

 فصل اول: کلیات

در فصل اول به بررسی کلیات، دامنه کاربرد و تعاریف پرداخته شده است.

فصل دوم: وظایف و مسئولیت های اشخاص دست اندر کار پروژه های گودبرداری ساختمانی

در فصل دوم که شامل هشت ماده می باشد وظایف صاحب کار، طراح، سازنده، ناظر، شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک، مرجع کنترل مضاعف طراحی ها، شهرداری و مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری مطرح شده است.

فصل سوم: فرم ها، گزارش ها و مدارک فنی

فصل سوم شامل که ۹ ماده است به معرفی فرم و گزارش های مورد نیاز پرداخته شده است که به این شرح می باشد: چک لیست ارزیابی خطر گودبرداری، فرم درخواست صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی، گزارش وضعیت گودبرداری، گزارش بازرسی گودبرداری، نامه ابلاغ اخطار ایمنی، گزارش طراحی و نقشه های اجرایی ایمنی گودبرداری، گزارش بررسی وضعیت ساختمان های مجاور و نقشه ها و مدارک طراحی اقدامات تامین ایمنی آن ها، گزارش بررسی وضعیت ایمنی تاسیسات و معابر مجاور و مدارک طراحی اقدامات تامین ایمنی آن ها.

فصل چهارم: ضوابط و مقررات 

این فصل شامل ۳ ماده به این شرح می باشد: ضوابط فنی لازم الاجرا در پروژه های گودبرداری ساختمانی، ضوابط ایمنی و حفاظت کار در پروژه های گودبرداری ساختمانی و ماده ۲۳ که تاریخ تصویب و تاریخی که این دستورالعمل لازم الاجرا می باشد را قید نموده است.

دواطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای موفقیت در آزمون می توانند از منابع مطالعاتی زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

تست های تالیفی آزمون نظام مهندسی

فیلم های آموزشی همه رشته ها

سوالات آزمون نظام مهندسی

اطلاعیه ثبت نام آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ۱۴۰۰ (ورود به صلاحیت حرفه ای مهندسان)

برای دانلود فایل دستورالعمل اجرای گودبرداری های ساختمانی روی دکمه دانلود زیر کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید