آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات و تهویه هوا در فضاهای عمومی

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات و تهویه هوا در فضاهای عمومی

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات و تهویه هوا در فضاهای عمومی

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات فضاهای نصب تاسیسات و تهویه هوا در فضاهای عمومی می پردازیم.

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات و تهویه هوا در فضاهای عمومی

الزامات فضاهای نصب تاسیسات و تهویه هوا در فضاهای عمومی:

الف) هر فضا یا موقعیتی که برای نصب تاسیسات ساختمان یا تجهیزات مربوط به آن ها در نظر گرفته می شود باید تابع الزامات این قسمت باشد. در صورت استفاده مداوم فرد یا افراد از این فضاها مقررات فضاهای اشتغال نیز باید رعایت گردد.

ب) قرارگیری شیرها، کلیدها و کنتورهای اصلی آب، برق و گاز در ساختمان ها باید تابع مقررات مندرج در این مبحث در خصوص اشیاء دارای پیش آمدگی در فضاها و همچنین مباحث ۱۳، ۱۶ و ۱۷ مقررات ملی ساختمان باشد. این شیرها و ادوات اصلی باید به صورت ایمن و مطمئن نصب شوند و توسط مدیریت و مسئولان تاسیسات ساختمان قابل دسترس بوده و در معرض ضربه و صدمه قرار نگیرند. محل این تجهیزات در تابلو  واکنش اضطراری معرفی شوند و نباید توسط کودکان قابل دسترس باشند.

پ) صدابندی موتورخانه و میزان صدا و ارزش ناشی از تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی در فضاهای مختلف ساختمان، باید مطابق با مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان باشد.

ت) قرارگیری فضاهای موتورخانه در ساختمان های گروه های ۷، ۷ و ۸ در زیرزمین فضاهای باز با رعایت الزامات مربوط به پیشروی های زیرزمین و همچنین مقررات راه امدادرسانی مجاز است.

ث)در طراحی فضای موتورخانه باید امکان ورود و خروج دستگاه های سنگین در هنگام ساخت و بهره برداری در نظر گرفته شود.

ج) محل قرارگیری دستکاه های تهویه باید طوری در نظر رگفته شود که بو و غبار و خاک را به فضاهای دیگر منتقل نکند و به منظور جلوگیری از مزاحمت برای ساکنان و اطرافیان به صورت مناسب مطابق مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان صدابندی شده باشد.

چ) همه دریچه های ورودی و یا خروجی کانال ها باید توسط طوری سیمی، شبکه یا کرکره محکمی که جسمی به قطر ۱۲/۵ میلیمتر از آن نگذرد و قابل جویدن به وسیله موش و سایر حیوانات موذی نباشد، محافظت شود. به منظور تامین جریان مناسب هوا از این دریچه ها، حداقل فاصله اعضای این شبکه ها از یکدیگر باید در انطباق با مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان باشد.

ح) به منظور اجتناب از تشدید و باقی ماندن آلودگی در داخل ساختمان، فضاهای تاسیساتی باید دارای بازشو یا مجرای هوای متصل به خارج از فضای ساختمان باشند.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات سقف های کاذب مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

آشنایی با الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو

آشنایی با الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

آشنایی با الزامات اجرایی ساختمان مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات ورود و خروج توقفگاه خودرو

دیدگاهتان را بنویسید